Page 33

gezond idee herfst 2015

4 09.00 UUR Bij het microcirculatieonderzoek meet onderzoeksassistent Louis Hendriks de kleinste bloedvaten in de huid, het nagelbed en onder de tong. Er zijn namelijk wetenschappelijke aanwijzingen dat deze vaatjes niet alleen ‘last’ hebben van diabetes, maar dat ze ook een rol spelen bij het ontstaan van suikerziekte en hoge bloeddruk. gezond idee 33 Vragenlijsten invullen, fietsen, lopen, laten zien hoe sterk je bent, bloed geven, talloze metingen en diverse scans laten verrichten. Deelnemers aan De Maastricht Studie worden zo ongeveer binnenstebuiten gekeerd. ‘Een complete APK’, noemen sommigen het met een grapje. Uiteindelijk wil de Studie 5.000 gezonde deelnemers onderzoeken en 5.000 mensen met type 2-diabetes. Die deelnemers zijn allemaal afkomstig uit Maastricht en de direct aangrenzende gemeenten, waar de levensverwachting zo’n 1 à 2 jaar lager is dan de gebieden met de hoogste levensverwachting in Nederland. Door deelnemers met en zonder type 2-diabetes met elkaar te vergelijken, kan inzicht worden gekregen in welke eigenschappen kunnen leiden tot type 2-diabetes. Dat kunnen leefstijlfactoren zijn, zoals voeding, lichamelijke activiteit en roken, maar ook erfelijke eigenschappen en sociale factoren, zoals leefomgeving, luchtvervuiling en sociaal-economische omstandigheden. De Maastricht Studie is belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe methoden van preventie, diagnostiek en behandeling van diabetes, maar ook van andere chronische ziekten. Zo blijken hart- en vaatziekten vaak samen te hangen met diabetes en het lijkt er op dat mensen met suikerziekte gevoeliger zijn voor andere chronische ziekten als longziekten, ziekten aan het zenuwstelsel en bewegingsapparaat, slapeloosheid en depressie. De Maastricht Studie geeft dus ook veel inzicht in het voorkomen, de samenhang en de oorzaken en gevolgen van chronische aandoeningen in het algemeen. 4 09.15 UUR 4 09.30 UUR Mevrouw Gielissen is ‘best wel zenuwachtig’ als onderzoeksassistente Brigitte Winants bloed bij haar afneemt. Niet om het bloedprikken, maar vanwege het deelnemen aan het onderzoek. Het is allemaal nieuw en onbekend voor haar. Zo heeft ze nog nooit met een computer gewerkt. Maar dat geldt voor meer deelnemers. Daarom wordt er alle hulp geboden bij het invullen van de vragenlijsten. In een donkere kamer vol met meetapparatuur tuurt onderzoeker Kevin Wolfs op alle mogelijk manieren naar en in de ogen van Jannie Willems. Blindheid is één van de mogelijke gevolgen van type 2-diabetes, omdat het de haarvaatjes – dus ook die in de ogen – aantast.


gezond idee herfst 2015
To see the actual publication please follow the link above