Page 31

gezond idee herfst 2015

gezond idee 31 Staan er revolutionaire doorbraken voor de deur? Nieuwe beeldvormende technieken, moleculaire biologie, fundamenteel hersenonderzoek (om nieuwe inzichten te vergaren) – het geeft ons steeds meer kennis over ons zenuwstelsel. Dat levert lang niet altijd meteen betere behandelingen op. Want hoe meer er wordt ontdekt, hoe meer wetenschappers ook tot de conclusie komen dat het allemaal nog ingewikkelder is dan we al dachten. Maar er worden ook belangrijke stappen gezet. Zo maken betere scan- en registratietechnieken het de laatste jaren mogelijk epilepsiepatiënten aan de hersenen te opereren, waardoor hun klachten sterk verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Herseninfarcten kunnen sinds kort met een intra-arteriële (in de slagader) behandeling aangepakt worden: via de lies wordt een dunne katheter tot in het hoofd gevoerd om daar de bloedprop die het infarct veroorzaakt, te verwijderen. Parkinsonpatiënten hebben baat bij deep brain stimulation: via elektrodes in de hersenen en een kleine pacemaker in de buik worden stroomstootjes naar de hersenen gestuurd die leiden tot vermindering van de klachten. Ook is er steeds meer aandacht voor genetica, voor erfelijke oorzaken van ziektes die het zenuwstelsel aantasten. Dat leidt niet altijd direct tot genezing, maar verschaft wel meer inzicht en maakt betere behandeling mogelijk. Zenuwen en zenuwen Wie multiple sclerose heeft, gaat naar een neuroloog; wie depressief is naar een psychiater. Steeds meer komen wetenschappers tot de conclusie dat die strikte scheiding niet klopt: neurologische en psychiatrische aandoeningen zijn beide ziekten van het brein. Lichamelijke en psychische klachten blijken vaak nauw met elkaar samen te hangen. Dr. Mariëlle Vlooswijk, neuroloog bij het Maastricht UMC+: ‘Parkinson is bijvoorbeeld niet alleen een ziekte die tot lichamelijke klachten leidt, maar ook tot niet-motorische klachten als depressie, slapeloosheid en geheugenstoornissen. Bij depressieve mensen komt relatief vaak epilepsie voor. Omgedraaid hebben epileptici vaker last van depressies en cognitieve stoornissen, en dat gaat verder dan: ik ben depressief omdat ik die akelige ziekte heb. ’ De zorg voor patiënten met aandoeningen aan het zenuwstelsel verbetert ook doordat vanuit verschillende invalshoeken en disciplines naar de ziekte gekeken wordt. Neuroloog dr. Mariëlle Vlooswijk: ‘Het is niet meer alleen: heb je je pillen wel geslikt, maar ook: hoe gaat het verder met je? Hoe is het op je werk, op school, gaat het met de bijwerkingen? We kijken naar de totale mens. Dat doen we samen met deskundigen van andere disciplines: bijvoorbeeld met fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten. En met andere medisch specialisten zoals cardiologen of longartsen. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat patiënten zo optimaal mogelijk hun leven kunnen leiden.’ Een patiënt met een ernstige zenuwaandoening hoort natuurlijk het liefst: morgen kunnen we je genezen. Sensationele doorbraken zijn nooit uit te sluiten en nieuwe technieken leveren goede resultaten op. Maar in de neurologie, de wetenschap die zich bezighoudt met ons zenuwstelsel, spelen ook geleidelijke veranderingen en andere manieren om naar patiënten te kijken een belangrijke rol.


gezond idee herfst 2015
To see the actual publication please follow the link above