Page 24

gezond idee herfst 2015

De longarts: ‘Ik zorg dat hij zoveel mogelijk stabiel blijft’ 24 gezond idee De fysiotherapeut in het ziekenhuis: ‘De tweede dag beginnen we al met bewegen’ Gert Vandebosch: ‘Meestal beginnen we al op de tweede opnamedag op de Intensive Care met het bewegen van de patiënt. Actief of desnoods passief, zoals bij Roy, terwijl hij in coma op de Intensive Care lag. Zo proberen we latere beperkingen te voorkomen en streven we naar een beter herstel. Vroeger startten we pas met revalideren als de patiënt al redelijk hersteld was van zijn acute problemen, maar hoe eerder we beginnen met bewegen, hoe beter het herstel verloopt en hoe eerder de patiënt van de beademing af kan. Zodra een patiënt voldoende belastbaar is, krijgt hij bijvoorbeeld een bedfiets om te oefenen. Eenmaal van de beademing af, worden de spierkracht en conditie verder opgebouwd om het herstel te bevorderen. De cardio- en krachttraining wordt in het revalidatiecentrum voortgezet onder begeleiding van de fysiotherapeut daar. Door vroeg te beginnen met de fysiotherapie, kan de revalidatietijd vaak verkort worden en is het eindresultaat voor de patiënt beter. Toen Roy eenmaal weer aanspreekbaar was, bleek hij erg gemotiveerd om actief aan zijn herstel te werken. Hij wist door eerdere ervaringen waar hij dat voor deed.’ Astma-revalidatie Dr. Frits Franssen: ‘Omdat ik zowel in het Maastricht UMC+ als bij CIRO werk, was ik voor Roy tijdens zijn opname op de longafdeling in het ziekenhuis en tijdens zijn revalidatietraject de verantwoordelijke arts. Ik bekijk wat hij medisch gezien aankan en zorg dat zijn toestand stabieler wordt. Ook kijk ik of er een aanvullend onderzoek of behandeling nodig is. Bijvoorbeeld medicatie en een revalidatieprogramma op maat, met trainingen, voedingsadviezen en psychologische begeleiding om te leren leven met zijn symptomen en beperkingen. In het ziekenhuis was Roy erg bang dat hij eenmaal thuis nog eens zo’n ernstige, traumatische situatie zou meemaken. Daarom regelde ik dat hij vanuit het ziekenhuis rechtstreeks naar CIRO kon. Hier kreeg hij naast de lichamelijke revalidatie ook begeleiding om zijn thuissituatie weer aan te kunnen. Hij leerde vroegtijdig de signalen van een terugval te herkennen en weet nu beter wat hij dan moet doen.’ Astma in cijfers Circa 565.000 mensen in Nederland hebben astma. Meer vrouwen dan mannen. 18,2% zijn kinderen. Mensen met overgewicht De longverpleegkundige: ‘Ook in de toekomst kan Roy op onze begeleiding rekenen’ Hilde Bastiaens: ‘Als longverpleegkun- dige begeleid ik patiënten tijdens hun hele verblijf en bezoeken in het ziekenhuis. Ik leer patiënten hoe ze hun medicatie goed gebruiken. Door Roy's ernstige astma is het zaak om samen uit te zoeken welke inhalatiemedicatie hij goed kan inhaleren. Mijn begeleiding is nooit standaard. Ook niet als ik de stoppen-met-rokenpolikliniek draai. Als je door een arts naar deze polikliniek wordt doorverwezen, worden de begeleiding en hulpmiddelen door de verzekeraars een jaar lang vergoed. Op deze polikliniek zie ik Roy ook regelmatig. Hij baalt ervan dat hij steeds weer terugvalt in het roken. Voor mij is het dan de uitdaging om hem zo goed mogelijk te begeleiden bij het volhouden. Ook in de toekomst.’ hebben een groter risico op astma. De verwachting is dat het aantal mensen met astma in de toekomst zal stijgen.


gezond idee herfst 2015
To see the actual publication please follow the link above