Page 41

GezondIdee_najaar2013

gezond idee 41 Er wordt teveel geld uitgegeven aan zorg die niet nodig is? ‘Al met al geven we de patiënt nu meer zorg dan goed voor hem of haar is. We bieden voor een deel zinloze zorg. Ik denk dat we 1,5 miljard euro kunnen besparen door alleen zorg aan te bieden die wetenschappelijk aantoonbaar gezondheidswinst oplevert. En dan moeten we niet alleen kijken naar nieuwe behandelingen, hulpmiddelen of verrichtingen, maar ook naar alles wat we al jaren doen.’ Er is veel verspilling, zegt u eigenlijk? ‘Ja. Wat gebeurt er als het loont om zo veel mogelijk handelingen te verrichten, zoals nu het geval is? In een algemeen ziekenhuis .krijgt een arts als hij in plaats van vijf 10 opraties uitvoert twee keer zoveel geld. Dat is wat je noemt een zogeheten perverse prikkel voor de vaak zelfstandig werkende medisch specialisten in algemene ziekenhuizen. Ik denk dus dat het beter is alle specialisten in loondienst te laten werken, zoals al in de acht universitair medische centra het geval is. Als artsen een vast salaris krijgen en niet per patiënt krijgen betaald, gaan de algemene kosten omlaag. Dan heeft een specialist namelijk geen enkel belang om meer te doen dan nodig is. Wat ook helpt: patiënten beter helpen bij het nemen van beslissingen. Als je 80 jaar bent en hartproblemen hebt, is een operatie en de bijbehorende revalidatie, waarvoor nu bijna automatisch wordt gekozen, niet altijd de beste oplossing voor de kwaliteit van de rest van je leven. Misschien is die patiënt beter geholpen met medicatie. Help die patiënt dan met goede informatie en het aanbieden van een second opinion om de juiste keuze te maken. Maar verspilling is slechts één kant van het verhaal. Wat we ook niet moeten vergeten is dat er technisch gezien steeds meer mogelijk is qua behandelingen. Dat gaat gepaard met hogere kosten door de vaak complexe en dure apparatuur die bij deze behandelingen wordt gebruikt.’ En de behandelingen die wetenschappelijk getoetst zijn en effectief blijken, kunnen die ook goedkoper zonder kwaliteitsverlies? ‘Er zijn allerlei manieren om die zorg goedkoper te maken. Met 'smart technology’ bijvoorbeeld. Hier in Maastricht zetten we slimme technologie in om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en mensen zoveel mogelijk in hun thuissituatie te ondersteunen. Een goed voorbeeld daarvan is de Health Buddy waarbij patiënten met chronisch hartfalen thuis intensiever worden begeleid en gecoacht via telebegeleiding. Wat ook helpt: de zorg zo persoonlijk mogelijk maken, door de hele zorgketen af te stemmen op wat de individuele patiënt nodig heeft. Dat onze organisatie niet wordt bepaald door specialismen, maar door de zorgbehoefte van een patiënt. Dat is efficiënt en verhoogt de kwaliteit van de zorg. Ook samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen en concentratie van bepaalde vormen van zorg leveren veel kostenvoordelen op. Heel belangrijk is ook transparantie: een eenduidige verzameling van informatie over behandelingen door zorgverleners, volgens internationale standaarden. Daarbij moet niet de arts, de afdeling financiële zaken of de verzekeraar leidend zijn, maar de patiënt. Met die informatie kan ook de wetenschap weer verder, want het is uiteindelijk de wetenschap die de sleutels kan vinden voor een betere en goedkopere zorg. ’ Dat alles vraagt dus echt een andere instelling van alle mensen die in de zorg werken? ‘Zeker, en we moeten ook al onze werknemers bij de verbetering van de zorg betrekken. Laat hen zelf ideeën aandragen om het werk te verbeteren en zo efficiënt mogelijk in te richten. Daardoor wordt hun kennis van de dagelijkse praktijk maximaal benut. En dat werkt op zijn beurt weer een stuk prettiger. Operational excellence noemen we dat, en daar zijn we hier in het Maastricht UMC+ al een paar jaar mee bezig. Zorgverleners krijgen daardoor ook meer plezier in hun werk; je bent minder tijd kwijt aan bijzaken en je kunt vooral bezig zijn met het vak waar je voor hebt gekozen. De eerste proefprojecten hiermee waren hoopgevend. In 2012 hebben we ons voorbereid op meer van deze projecten en dit jaar zijn we er ziekenhuisbreed mee aan de slag gegaan.’ Lees meer in de blog van Guy Peeters op Skippr. 'Wetenschap kan de sleutels vinden naar betere en goedkopere zorg'


GezondIdee_najaar2013
To see the actual publication please follow the link above