Page 40

GezondIdee_najaar2013

De Carrousel van de regio Maastricht Eén van de interessantste Blauwe Zorg – projecten is ‘De Carrousel’. Hierin werken het Maastricht UMC+, 90 huisartsen en zorgverzekeraar VGZ nauw samen om te voorkomen dat patiënten onnodig naar het ziekenhuis worden doorverwezen. In het kort komt De Carrousel erop neer dat 40 gezond idee Drs. Guy Peeters, voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): ‘We moeten duidelijke keuzes maken’ medisch specialisten uit ziekenhuizen enkele maanden consult houden in de praktijk van een huisarts. Huisartsen en specialisten kunnen hierdoor gemakkelijker overleggen dan voorheen, en de patiënt belandt niet onnodig in een polikliniek of ziekenhuis voor nader onderzoek. Na een tijdje verhuist zo’n dermatoloog of cardioloog naar een andere huisartsenpraktijk. Voor patiënten is het uiteraard fijn dat ze de gang naar het ziekenhuis niet onnodig hoeven te maken, terwijl ze toch door een specialist zijn gezien. Huisartsen en specialisten worden zich hierdoor veel bewuster van elkaars werk en kennis. Alle beschikbare budgetten zijn voor dit project gebundeld: in totaal 400 miljoen euro voor 170.000 inwoners. Het geld dat dit experiment oplevert, gaat deels terug naar de verzekeraar (en dus de verzekerden), een ander deel wordt gebruikt voor nieuwe initiatieven. Centra, de NFU, heeft een denktank die onder meer mogelijke gen van het zorgsysteem onderzoekt en aanbevelingen doet. Deze groep van artsen en academici schat dat tien tot twintig procent van de huidige ziekenhuiszorg niet echt bijdraagt aan een verbetering van de gezondheid (zogeheten ‘gezondheidswaarde’). Blauwe Zorg Het zijn slechts een paar voorbeelden van hoe onze ziekgeworden zorg beter zou kunnen worden. Om precies aan te wijzen wat anders en zuiniger kan in de zorg, is meer wetenschappelijk onderzoek nodig. Het Maastricht UMC+ kan hier een belangrijk aandeel in leveren: ziekenhuizen die verbonden zijn aan een universiteit, zijn de broedplaatsen waar zorg, onderzoek en onderwijs elkaar voeden met informatie en kennis. De regio Zuid-Limburg is heel actief in dit opzicht, ook omdat de bewoners van Limburg tot de ongezondste van Nederland blijken te horen. In Zuid-Limburg lopen momenteel enkele pilots waaraan ook het Maastricht UMC+ deelneemt. Onder de vlag van 'Blauwe Zorg' of ‘Anderhalve Lijnszorg’ werken huisartsen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraar VGZ samen om te kijken hoe het beter kan. De opzet: eenvoudige behandelingen van het ziekenhuis naar de huisarts verplaatsen, meer aandacht voor preventie en meer regie bij de patiënt. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft deze Blauwe Zorg aangewezen als een belangrijke proeftuin waar hopelijk interessante kweek uit voort zal komen die de zorg betaalbaar en werkbaar houdt, voor heel Nederland. Is het echt zo slecht gesteld met de betaalbaarheid van de zorg? ‘Als alle zorguitgaven in Nederland blijven groeien zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan, dan geeft een gemiddeld Nederlands gezin in 2040 zo’n beetje de helft van het inkomen uit aan zorg. In werkelijkheid zullen we het zo ver niet laten komen. De eerste stappen om dit tegen te gaan, zijn al gezet.’ Wat moet er volgens u het eerst gebeuren als we de zorgkosten willen indammen? ‘Allereerst veel investeren in preventie, zodat mensen minder zorg nodig hebben. Het Maastricht UMC+ richt zich daar sterk op. Maar om de zorg echt betaalbaar te houden, moet het systeem veranderen. Moeten we slimmer omgaan met wat we hebben. De organisatie moet anders. Maar ook de financiering: die is gericht op productie. Een ziekenhuis dat meer geld krijgt als er meer verrichtingen worden gedaan, wordt niet gestimuleerd om op de rem te trappen. Ook het invoeren van marktwerking – concurrentie tussen de ziekenhuizen – heeft averechts gewerkt. Dat een dotterbehandeling nu goedkoper is dan vroeger, komt niet door de marktwerking maar gewoon doordat er meer van die behandelingen worden uitgevoerd.’ Zorgkosten


GezondIdee_najaar2013
To see the actual publication please follow the link above