Page 25

GezondIdee_najaar2013

Hoe vaak bellen mensen voor spoedzorg en hoe dringend is het dan? In 2012 werd de Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland ruim 63.000 keer gebeld. In 47.000 gevallen leidde een telefoontje tot een verrichting. Van die 47.000 gevallen moest: 0,9 % binnen 15 minuten geholpen worden, 8,7 % binnen 60 minuten, 33,7 % binnen 3 uur geholpen worden. 37,1 % binnen 12 uur geholpen worden en 19,7 % werd doorverwezen naar de eigen huisarts. In 2012 werden 23.000 patienten behandeld op de SEH. Van die 23.000 moest 12 % met spoed geholpen worden (direct of binnen 10 minuten), 34 % binnen 1 uur en 49 % binnen 2 uur. gezond idee 25 verplicht eigen risico kwijt (voor mensen ouder dan 18 jaar). We merken dat er minder mensen uit zichzelf naar de SEH komen sinds het verplicht eigen risico is verhoogd naar 350 euro.’ Hoe kan het eigenlijk dat mensen die spoedeisende hulp nodig hebben in een wachtkamer terechtkomen? Posma: ‘Spoedeisend is niet altijd levensbedreigend. Spoedeisend kan zijn dat iemand binnen 15 minuten hulp nodig heeft, zo iemand heeft hoge prioriteit. Spoedeisend kan ook betekenen dat iemand binnen 3 uur hulp nodig heeft, of binnen 12 uur. Vanzelfsprekend gaan de dringendste gevallen voor. Dan kan het dus zijn dat andere patiënten moeten wachten ook al zaten ze eerder in de wachtkamer.’ Breedveld: ‘Je kunt het ook zo formuleren: spoedeisend kan betekenen dat iemand nu geholpen moet worden of dat iemand vandaag geholpen moet worden. Dat is een verschil. Niemand vindt het prettig om te wachten, iedereen vindt zijn eigen geval het dringendst. Dat is begrijpelijk. Maar zoals mevrouw Posma al zei: de urgentste gevallen gaan voor. Iemand die meteen hulp nodig heeft, zit echt niet in de wachtkamer.’ Soms komen mensen uit zichzelf rechtstreeks naar de Spoedeisende Hulp of de Huisartsenpost. Is dat een goed idee? Posma: ‘Nee, eerst bellen is veel beter. Beter voor jezelf: je krijgt betere zorg. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je kind loopt in het weekend een brandwond op. Je springt in de auto en rijdt met je kind naar het ziekenhuis, want je wilt gelijk hulp hebben. Echter, eerst bellen – met de huisartsenpost of 112 – is toch het advies. Zij zullen tegen je zeggen: koel de brandwond zo snel mogelijk met lauw water leidingwater en koel minimaal 10 minuten. Dat is een belangrijk advies, het Rode Kruis zegt niet voor niets over brandwonden: ‘Eerst water, de rest komt later!’ Ondertussen zal men als het om een grote/ernstige brandwond gaat een ambulance sturen of wordt u geadviseerd om na het koelen naar de huisartsenpost te komen. Als je zelf rechtstreeks naar Spoedeisende Hulp rijdt, verlies je dus kostbare tijd.’ Breedveld: ‘Het is begrijpelijk dat mensen soms rechtstreeks naar de Huisartsenpost of SEH gaan: ze zijn zenuwachtig, paniekerig, weten soms niet goed wat ze moeten doen. Maar eerst bellen is echt beter. We kunnen dan behulpzaam zijn bij het inschatten van de ernst van de situatie en daarin adviseren en handelen. Soms kun je met een eenvoudig medisch advies al geholpen worden en voorkom je zelfs een bezoek aan de SEH of Huisartsenpost.’ Dus als je snel medische hulp nodig hebt, moet je eerst bellen. Maar wie moet ik bellen? Mijn huisarts? De Huisartsenpost? 112? Breedveld: ‘Als je denkt: dit is een noodgeval, ik heb nu hulp nodig, bel je 112. Als je pijn op de borst hebt die niet wegtrekt bijvoorbeeld. Dat kan wijzen op een hartinfarct. Of bij plots optredende verlammingsverschijnselen, een mond die gaat hangen of een arm die je niet meer kunt bewegen – dat kan duiden op een herseninfarct.’ Posma: ‘Als je ongerust bent, bel je je huisarts of, buiten kantooruren, de Huisartsenpost. Wie je ook belt, de assistente aan de telefoon begint met het stellen van een paar vragen. Dat is niet bedoeld om je af te wimpelen, maar om de ernst van de situatie vast te stellen. Dat noemen we triage. Soms wordt na de eerste vraag meteen de ambulance gestuurd. Maar het kan ook zijn dat je wordt gevraagd om langs te komen bij de Huisartsenpost. Meteen of een paar uur later op een af te spreken tijdstip. In sommige gevallen stuurt de Huisartsenpost een arts naar je toe, daar hebben we speciale auto’s voor in de kleuren van een ambulance. Soms krijg je echter het advies de volgende dag even bij je huisarts langs te gaan. Dat is dus allemaal afhankelijk van de spoedeisendheid die in het telefoongesprek is vastgesteld.’


GezondIdee_najaar2013
To see the actual publication please follow the link above