Page 21

GezondIdee_najaar2013

Atriumfibrilleren De gedragstherapeut: ‘Je krijgt door therapie meer zelfvertrouwen’ Henriëtte Knol: ‘Wie veel spanning en stress ondervindt, heeft een grotere kans op hart- en vaatziekten. De een is gevoeliger voor stress en spanningen dan de ander. De een heeft voldoende aan een beperkt stukje begeleiding, de ander heeft meer psychische ondersteuning nodig. Om te voorkomen dat mensen door ingrijpende gebeurtenissen in hun leven in een depressie of angststoornis terecht komen, bieden we de PEP-module aan. Dit staat voor Psycho Educatie Preventie. Het is een groepstherapie waarbij maximaal tien lotgenoten en partners zes keer bij elkaar komen. Na drie maanden is er bovendien een terugkomdag. Ook Jean Braeken wil via de PEP-module leren om beter met spanningen en innerlijke onrust om te gaan. De deelnemers herkennen binnen de groep de gevoelens gezond idee 21 en ervaringen van anderen. Ook dat helpt ze verder. Als lotgenoten onder elkaar praat het toch vaak makkelijker. Doel van deze sessies is om je innerlijke spanning te verminderen, beter met je energie te leren omgaan en de relatie tussen je gedachten, gevoelens en gedrag te herkennen. Je krijgt meer zelfvertrouwen en staat meer ontspannen in het leven. En dat heeft altijd een positief effect op je lichamelijke klachten. Zeker bij hartklachten.’ De cardioloog: ‘Ik kijk altijd over de schouder mee’ Dr. Yuri Blaauw: ‘Als specialist op het gebied van ritmestoornissen ben ik één van de aanspreekpunten voor de medewerkers en gespecialiseerde verpleegkundigen van de Eerste Harthulp en polikliniek. Zij bespreken met mij als eindverantwoordelijke de vervolgstappen voor de patiënten. Bijvoorbeeld of iemand moet worden doorverwezen naar de AF-poli of naar een andere (hart)specialist. Of wat er moet veranderen in de medicatie. Sommige patiënten vereisen meer specialistische zorg zoals een elektroshock of een HF-ablatie behandeling zie kader op pagina 18 voor uitleg. Daarnaast doe ik de reguliere controles op de poli Cardiologie. Meneer Braeken zie ik hier in principe één keer per jaar. Na een lichamelijk onderzoek, hartfilmpje en soms een echo bekijk ik of de behandeling of medicijnen aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld omdat er bepaalde veranderingen zijn of andere signalen die wijzen op verergering of complicaties. In de meeste gevallen zijn die ook al gesignaleerd door de medewerkers van de AF-poli. Eigenlijk kijk ik bij alles wat er met meneer Braeken gebeurt over de schouder van de artsen en verpleegkundigen mee. Zo zorgen wij er samen voor dat iedere patiënt de best mogelijke zorg en behandeling krijgt.’ Meer informatie Op de website hartstichting.nl is onder ‘Hart en Vaten’ en vervolgens ‘Hartziekten’ meer informatie te vinden over hartritmestoornissen. Ook is er een kort animatiefilmpje te zien. Voor meer uitleg over atriumfibrilleren in het algemeen en de techniek achter de Hybride AF-ablatie, is er op MUMC TV een film van 27 minuten te bekijken waarin cardioloog dr. Blaauw uitleg geeft. Ga naar mumc.tv en vul de zoekterm boezemfibrilleren in.


GezondIdee_najaar2013
To see the actual publication please follow the link above