Page 177

5. lay-out phd DEFINITIEF_digitaal2

Chapter 11 te geven voor preoperatieve bevindingen en is de gouden standaard in ons ziekenhuis voor preoperatieve beeldvorming in perforator lap chirurgie. In hoofdstuk 8 wordt de aanwezigheid van septocutane perforatoren rond de tensor fasciae latae en het gebruik hiervan voor een septocutane TFL lap beschreven. 60 MRA’s werden geanalyseerd en 5 lappen voor borstrecon- structie werden met succes gedaan bij 4 patiënten. In hoofdstuk 9 worden de arteria en vena mammaria interna beschreven en beoordeeld middels magnetische resonantie beeldvorming (MRI). De rib-sparende aanpak van de interne mammaria vaten is meer populair dan de standaard aanpak waarbij de derde rib wordt verwijderd en welke pijn, gevoeligheid en thoracale contour misvorming kan veroorzaken. Wij be- schrijven aan de hand van de bevindingen dat de tweede intercostale ruimte de beste benadering van de interne mammaria vaten is voor micro- anastomose bij een rib-besparende techniek vanwege de grotere intercostale ruimte en de grotere diameter van de arterie en vene. 175


5. lay-out phd DEFINITIEF_digitaal2
To see the actual publication please follow the link above