Page 5

proefschrift_Schols_SLV

      INNOVATIVE OPTICAL TECHNIQUES FOR  INTRAOPERATIVE ANATOMICAL GUIDANCE    Surgical navigation beyond the limits of the human eye      PROEFSCHRIFT    Ter verkrijging van de graad van doctor  aan de Universiteit Maastricht,  op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. L.L.G. Soete,  volgens het besluit van het College van Decanen,  in het openbaar te verdedigen  op vrijdag 19 december 2014 om 12.00 uur      door      Rutger Merlijn Schols  geboren op 25 april 1987  te Maastricht     


proefschrift_Schols_SLV
To see the actual publication please follow the link above