Page 221

proefschrift_Schols_SLV

Curriculum Vitae   219 Curriculum Vitae Rutger Merlijn Schols werd geboren op 25 april 1987 in Maastricht. Na het behalen van het gymnasium diploma in 2005 aan het Sint‐Oelbertgymnasium te Oosterhout (Noord‐ Brabant), startte hij met de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Reeds gedurende zijn studie verrichte hij onderzoek bij de afdeling Plastische Chirurgie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). Hij volgde diverse keuzestages en coassistentschappen in het buitenland, onder andere in Italië (aan de Universiteit van Ferrara) en Suriname (in het Academisch Ziekenhuis en het Diakonessenhuis te Paramaribo). Ook volgde hij een klinische stage in Wales (UK) in de Wound Healing Research Unit te Cardiff en het Welsh Centre for Burns and Plastic Surgery te Swansea.   In 2011 studeerde hij af, na een gecombineerde kliniek‐  en wetenschapsstage bij de afdeling Heelkunde van het MUMC. Aansluitend startte hij op dezelfde afdeling zijn promotieonderzoek (promotores: prof. dr. L.P.S. Stassen, prof. dr. N.D. Bouvy; co‐promotor: dr. ing. F.P. Wieringa) waarvan de resultaten in dit proefschrift zijn beschreven. In het kader van dit promotieonderzoek was hij tevens aangesteld als promovendus binnen het van ’t Hoff Programma, een zogenaamd “Shared Research Program” inzake Medische Fotonica, een samenwerkingsverband tussen ondermeer TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) en onderzoeksinstituut NUTRIM van de Universiteit Maastricht. Sinds 1 september 2014 werkt hij als arts‐assistent (ANIOS) op de afdeling Plastische Chirurgie van het MUMC.


proefschrift_Schols_SLV
To see the actual publication please follow the link above