Page 216

proefschrift_Schols_SLV

  professor en daarmee tevens tweede promotor, ook de eerste officiële promovendus  ben, maakt het nog extra bijzonder.    Dr.  ing.  Wieringa,  beste  Fokko,  mijn  medisch  technologisch  begeleider  en  eveneens  copromotor  vanuit  TNO;  vanaf  onze  eerste  ontmoeting  en  daarmee  het  eerste  experiment op de operatiekamer, was ik enorm onder de indruk van je bevlogenheid en  tomeloos enthousiasme. Teksten als: “Rutger, jongen, we hebben hier werkelijk GOUD  in  handen”,  waren  karakteristiek  voor  onze  verdere  samenwerking  en  voor  het  wederzijdse enthousiasme voor de activiteiten binnen het onderzoeksproject van TNO.  Het  is bewonderenswaardig hoe  je  je  manifesteert op het  snijvlak van de wereld van  medisch specialisten en technologen. Daarnaast was je letterlijk elk moment van de dag  bereid  om  mijn  abstracts,  manuscripten  en  presentaties  van  een  kritische  blik  te  voorzien;  of  dit  nu  op  een  vrije  dag  was  als  je  het  gras  aan  het  maaien  was  bij  je  moeder, of dat je je een paar tijdzones verderop in de wereld bevond. Het is typerend  voor jou als persoon.    Dr.  Alic,  beste  Lejla;  vanaf  het  moment  dat  de  spectroscopie‐data  geanalyseerd  en  verwerkt  moesten  worden,  heb  jij,  met  jouw  expertise  op  het  gebied  van  image‐processing, 214    een  essentiële  rol  gespeeld. Veel dank  voor  je hulp  hierbij  en  je  kritische  beoordeling van de artikelen die hieruit zijn voortgekomen.     Drs. Lodewick, beste Toine; tijdens mijn afwezigheid vanwege een skivakantie sprong jij  een dag voor mij in op het proefdierencentrum, hetgeen een perfecte score opleverde  wat betreft output (2 manuscripten).    De  hoofdstukken  in  dit  proefschrift,  die  nu  bijna  allemaal  zijn  gepubliceerd,  zouden  kwalitatief niet van dit niveau zijn geweest zonder de inbreng van de co‐auteurs. Hierbij  wil  ik dan ook  alle  co‐auteurs danken die een  bijdrage hebben  geleverd aan een van  deze hoofdstukken.     Graag wil ik ook het secretariaat Heelkunde, in het bijzonder Evelien, bedanken.    De  leden van de  beoordelingscommissie,  prof.  dr.  J.G. Maessen,  prof.  dr.  H.J.  Bonjer,  prof. dr. I.A.M.J. Broeders, prof. dr. J.P. Kooman en prof. dr. R.R.W.J. van der Hulst, wil  ik  hartelijk  danken  voor  hun  kostbare  tijd  en  interesse  om  dit  proefschrift  te  beoordelen en met mij te bediscussiëren tijdens mijn verdediging.   Ook dank ik de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. G.M. van Dam en dr.  W.J.H.J. Meijerink, voor het optreden als opponent tijdens mijn verdediging. 


proefschrift_Schols_SLV
To see the actual publication please follow the link above