Page 215

proefschrift_Schols_SLV

Dankwoord   213 Dankwoord Op de eerste plaats wil ik alle proefpersonen danken voor hun bereidwilligheid om mee te werken aan de intra‐operatieve en postoperatieve onderzoeken, die zijn beschreven in de verschillende hoofdstukken. Voor deze studies, die grotendeels op de operatie‐kamers uitgevoerd werden, was ook de ondersteuning van de medewerkers van het MUMC OK‐complex, de OK‐assistenten, de medewerkers van de medisch technische dienst en de operateurs (chirurgen en arts‐assistenten) onmisbaar. De afdeling Heelkunde, het onderzoeksinstituut NUTRIM en het instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) wil ik hier graag danken voor het financieel mogelijk maken van mijn promotietraject, evenals hun support daarbij. Tal van mensen hebben direct of indirect een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ik dank iedereen daarvoor! Een aantal van hen wil ik in het bijzonder bedanken. Allereerst de drie (co‐)promotoren. Prof. dr. Stassen, beste Laurents, ik werd bij je geïntroduceerd door Nicole Bouvy. Je was kort daarvoor vanuit Delft in Maastricht gekomen en had grootse plannen voor diverse onderzoeksprojecten. De plannen die je mij als student schetste, spraken me direct aan en kort daarop begon ik, onder jouw toegewijde begeleiding, een gecombineerde klinische en wetenschappelijke stage gedurende het zesde jaar van mijn studie geneeskunde. Vanaf het begin kreeg ik alle vrijheid om ook mijn eigen ideeën en initiatieven te ontplooien. Het enthousiasme waarmee jij acteert op zowel klinisch, opleidings‐ als wetenschappelijk gebied werkt gewoonweg aanstekelijk. Ik ben je zeer dankbaar voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om in een relatief rap tempo dit promotieonderzoek te voltooien en ook voor je steun bij mijn wens om de richting van de plastische chirurgie op te gaan. Prof. dr. Bouvy, beste Nicole, jij was degene die me introduceerde bij Laurents. Gaandeweg werd jouw rol in de verschillende onderzoeken ook steeds nadrukkelijker. Je rol als copromotor was min of meer een logisch gevolg. Je grote betrokkenheid bij mijn activiteiten binnen de ziekenhuismuren, maar ook je interesse voor de persoonlijke kant van de arts‐onderzoeker zorgden voor een plezierige samenwerking. Ondanks je drukke agenda was er altijd wel even tijd om bij te praten op je werkkamer. Je kordate en directe manier van werken heeft zeker bijgedragen aan het tempo waarmee dit proefschrift vorm heeft gekregen. Dat ik nu voor jou, als kersverse


proefschrift_Schols_SLV
To see the actual publication please follow the link above