Page 188

proefschrift_Schols_SLV

  colonwand,  mesenteriaal  vetweefsel,  arterie,  vene  en  ureter.  Vertaling  van  de  verzamelde  spectra  naar  klinisch  bruikbare  informatie  met  behulp  van  geautomatiseerde diagnostische algoritmen is gedemonstreerd voor “een‐punts” data  (verzameld  met  een  optische  fiber  probe).  De  potentie  van  deze  eerste  (nog  niet‐beeldvormende) 186    DRS  ligt  in  de mogelijkheid  om  deze  techniek  in  te  bouwen  in  een  hyperspectrale beeldvorming modaliteit.  Tijdens colorectale chirurgie is de detectie van ureteren en mesenteriale arteriën van  groot belang om iatrogeen letsel te voorkomen en om intraoperatieve besluitvorming  te vergemakkelijken. Een hulpmiddel dat ureter‐ en arterie‐specifieke beeldverbetering  ten opzichte van het omliggende vetweefsel mogelijk maakt, zou tegemoet komen aan  deze behoefte, in het bijzonder tijdens laparoscopie. Hoofdstuk 8 beschrijft het gebruik  van DRS tijdens open colorectale chirurgie voor de classificatie van ureter en arterie ten  opzichte  van  omliggend  vetweefsel.  Om  mogelijke  onderscheidende  kenmerken  te  identificeren  voor  weefselclassificatie,  zijn  36  kenmerken  (18  gradiënten  en  18  amplitudeverschillen  op  vooraf  gedefinieerde  punten  in  de  weefselspectra)  geëxtraheerd  op  basis  van  bekende  golflengten  gerelateerd  aan  karakteristieke  absorptiekenmerken  voor  bloed,  water  en  vetweefsel.  Gradiënten  zijn  “hellingen”  tussen twee vooraf gedefinieerde punten in de weefselspectra: (DR2 – DR1)/(2 – 1).  Amplitudeverschillen  zijn  “intensiteitsverschillen”  tussen  twee  vooraf  gedefinieerde  spectrale punten: (DR2‐DR1). DR = diffuse reflectance; = wavelength. De kenmerken,  gebruikt  voor  classificatie,  zijn  potenteel  significant  door  verschillen  in  chemische  compositie  (bijvoorbeeld  hemoglobine‐,  water‐  en  vet‐gehalte)  van  de  onderzochte  weefsels  en  structuren.  Deze  studie  toont  dat  Si  en  InGaAs  sensoren  (in  feite  de  spectrale  detectie  gebieden  die  zijn  gehanteerd  bij  de  spectrale  data  analyse,  zoals  hierboven uiteengezet) in gelijke mate geschikt zijn voor geautomatiseerde classificatie  van ureter versus omliggend vetweefsel. Si sensoren lijken beter geschikt te zijn voor  het classificeren van arterie ten opzichte van mesenteriaal vetweefsel.  Intraoperatieve  zenuwdetectie  kan  tevens  van  groot  belang  zijn  tijdens  chirurgie.  Bij  bepaalde procedures, waarin zenuwen op het oog gelijkenis tonen met het omliggende  vetweefsel,  kan  dit  bijzonder  uitdagend  zijn  voor  het  menselijk  oog.  Een  camerasysteem dat zenuw‐specifieke beeldversterking mogelijk maakt, zou nuttig zijn.  Hoofdstuk 9 zet uiteen dat InGaAs sensoren beter geschikt zijn voor geautomatiseerd  onderscheid  tussen  zenuwen  en  omliggend  vetweefsel,  dan  Si  sensoren.  Dit  is  waarschijnlijk  gebaseerd  op  een  verschillende  verhouding  waarin  de  endogene  chromoforen water en vet aanwezig zijn in respectievelijk zenuw en vetweefsel. Naar  verwachting kan selectieve beeldversterking van zenuwen ten opzichte van omliggend  vetweefsel gunstig zijn binnen alle chirurgische disciplines.  


proefschrift_Schols_SLV
To see the actual publication please follow the link above