Page 187

proefschrift_Schols_SLV

  Nederlandse samenvatting   mogelijke  volgende  stap  zien wij  een  klinische  pilot  studie,  die  de  haalbaarheid  van  nabij‐infrarode  fluorescentiebeeldvorming  (met  CW800‐CA)  voor  intraoperatieve  detectie  van  het  verloop  van  de  ureteren  onderzoekt.  Een  dergelijke  toekomstige  studie  zou  zich  ook  moeten  richten  op  een  meer  gerichte  “dosis  bepaling”  van  de  toegediende contrastvloeistof.  Diffuse reflectie spectroscopie tijdens chirurgie (Deel II)  Diffuse  reflectie  spectroscopie  (DRS)  is  een  non‐invasieve  techniek  die  het  karakteristieke  reflectiespectrum  meet,  dat  geproduceerd  wordt  door  verschillende  weefsels. Het primaire mechanisme is gebaseerd op absorptie en verstrooiing van het  licht,  beide  variërend  met  de  golflengte  van  het  invallende  licht  en  de  optische  eigenschappen  van  het  weefsel.  Het  reflectiespectrum  wordt  gebruikt  om  het  type  weefsel te karakteriseren, dat onderzocht wordt.  Menselijk  “kleuren‐zien”  is  trichromatisch:  het  oog  heeft  drie  soorten  kegels:  voor  blauw,  groen  en  rood  licht.  Hyperspectrale  beeldvorming  technologie  levert  een  overvloed aan spectrale banden en een bredere spectrale bandbreedte. Deze techniek  beschikt over het potentieel om “beeld‐geleide chirurgie” mogelijk te maken. Zo is het  bijvoorbeeld onderzocht  voor non‐invasieve,  intraoperatieve  beoordeling  van  weefsel  zuurstofsaturatie,  verbeterde  intraoperatieve  anatomische  beeldvorming  en  intraoperatieve beoordeling van snijranden voor residuaal tumorweefsel.  Arrays  van  Charge‐Coupled  Devices  (zogenaamde  CCD’s)  en  Complementary  Metal  Oxide  Semiconductors  (CMOS)  zijn  de meest  gebruikte  detectoren  (camera  chips)  in  medische hyperspectrale beeldvorming systemen, die kunnen bestaan uit  silicium  (Si)  en  indium  gallium  arsenide  (InGaAs)  sensoren.  Si  sensoren  bestrijken  het  golflengte  gebied van 400 – 1000 nm, terwijl InGaAs sensoren gevoelig zijn binnen de golflengten  van 900 – 1700 nm.  Als een eerste stap in de evaluatie van het potentieel van hyperspectrale beeldvorming  in  chirurgie,  zijn  de  spectrale  handtekeningen  van  diverse  weefseltypen  in  kaart  gebracht en verkend voor onderscheidende endogene contrasten middels DRS.  Momenteel  komen  hyperspectrale  camera’s met  Si  (detectiegebied:  het  zichtbare  en  nabij‐infrarode  lichtspectrum)  en  InGaAs  (detectiegebied:  het  “verlengde”  nabij‐infrarode  en  infrarode  lichtspectrum)  sensor  chips  beschikbaar.  Om  die  reden  rapporteren we onze bevindingen  betreffende onderscheidende  spectrale kenmerken  met inachtneming van deze twee sensor detectie gebieden.  Een  eerste  ex  vivo  verkenning  van  DRS wordt  beschreven  in  Hoofdstuk  7.  Van  vers  geëxtirpeerde humane colonpreparaten zijn de breedbandige spectrale kenmerken van  verschillende  weefseltypen  onderzocht:  normaal  colonweefsel,  tumorweefsel  in  de  185 


proefschrift_Schols_SLV
To see the actual publication please follow the link above