Page 186

proefschrift_Schols_SLV

  rapporteert de mogelijkheid van gelijktijdige vasculaire en biliaire beeldvorming op het  moment  van  verkrijgen  van  Critical  View  of  Safety  (CVS).  Herhaalde  ICG  injectie  bij  verkrijgen  van  CVS  levert  bevestiging  van  arteriële  anatomie,  in  het  bijzonder  het  verloop  van  de  arteria  cystica.  De  implementatie  van  zowel  fluorescentie  cholangio‐grafie  184  als  angiografie  kan  ondersteunend  zijn  in  gevallen  waarin  verkrijgen  van  CVS  uitdagend is. Daarnaast kan het helpen bij intraoperatieve detectie van galwegletsel en  mogelijk simultaan vasculobiliair letsel (bijv. van de arteria hepatica).   De  observaties  in  Hoofdstuk  3  en  4  laten  zien  dat  zowel  biliaire  als  vasculaire  fluorescentie  beeldvorming  gemakkelijk  toepasbaar  is  tijdens  laparoscopische  cholecystectomie.  Ondanks  veelbelovende  resultaten  is  optimalisatie  van  deze  nieuwe  techniek  met  betrekking  tot  het  beeldvormingssysteem  én  de  gebruikte  fluorescente  contrast‐vloeistof  wenselijk.  Zo  zou  een  grotere  penetratiediepte  waarop  het  beeldvormings‐systeem  een  contrastvloeistof  in  weefsels  kan  detecteren,  de  toepasbaarheid  van  de  techniek vergroten (huidig maximum tot 1 centimeter). Dit geldt ook voor een toename  van  de  fluorescente  karakteristieken  van  de  contrastvloeistoffen  (bijvoorbeeld  toegenomen  opname  door  het  target‐weefsel  en  betere  contrast‐ratio  tussen  het  target‐weefsel en achtergrondweefsel).  Hoofdstuk  5  vergelijkt  de  prestaties  van  een  preklinische  nabij‐infrarode  contrastvloeistof,  CW800‐CA met  ICG  voor  nabij‐infrarode  fluorescentie  laparoscopie  van  de  ductus  cysticus  and  arteria  cystica  in  een  varkensmodel.  We  demonstreren  daarmee  dat  CW800‐CA,  evenals  ICG,  toegepast  kan  worden  voor  laparoscopische  fluorescentie detectie van de arteria cystica and ductus cysticus met gebruikmaking van  hetzelfde  commercieel  verkrijgbare  beeldvormingssysteem.  Laparoscopische  fluorescentie  identificatie  van  de  ductus  cysticus  kan  eerder  verkregen  worden  na  toediening  van  CW800‐CA  dan  na  injectie  van  ICG.  Met  de  beschikbaarheid  van  een  dergelijk  fluorescent  contrastmiddel  (met  sterkere  fluorescente  karakteristieken)  nemen  de  mogelijkheden  toe  om  de  beeldvormingscapaciteiten  van  de  huidig  beschikbare  fluorescentiesystemen  verder  te  optimaliseren.  Een  klinische  pilot  studie  met CW800‐CA, voor onder andere “dosis bepaling”, is de volgende stap.  Ureterletsel  treedt  zelden  op  tijdens  laparoscopische  colorectale  chirurgie,  maar  het  kan  ernstige  problemen  tot  gevolg  hebben.  Daarom  is  de  vroege  en  eenvoudige  detectie van  ureteren en de  preventie van ureterletsel  klinisch  relevant. Hoofdstuk 6  beschrijft  nabij‐infrarode  fluorescentie  visualisatie  van  de  ureteren  in  een  varkensmodel  met  gebruikmaking  van  een  commercieel  verkrijgbaar  laparoscopisch  fluorescentie beeldvorming systeem en CW800‐CA. Een enkele dosis van CW800‐CA (85  g  per  kilogram  lichaamsgewicht)  levert  een  heldere  visualizatie  van  het  verloop  van  beide  ureteren  op,  ongeveer  tien  minuten  na  intraveneuze  toediening.  Als  een 


proefschrift_Schols_SLV
To see the actual publication please follow the link above