Page 185

proefschrift_Schols_SLV

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Vele technologische innovaties hebben hun intrede gedaan in de operatiekamer gedurende de afgelopen decennia. In het bijzonder de minimaal-invasieve chirurgie is geassocieerd met een continue stroom van nieuwe technologische ontwikkelingen. “Beeld-geleide chirurgie” vormt een van de laatste innovaties die op de deur van de operatiekamer van de toekomst klopt. De detectie van vitale anatomische structuren (bijv. zenuwen, ureteren, arteriën, galwegen) is van groot belang tijdens alle soorten chirurgische procedures, aangezien misidentificatie van deze anatomische structren kan leiden tot iatrogeen letsel. De verkenning van innovatieve optische technieken biedt mogelijkheden om de intraoperatieve identificatie en karakterisering van deze weefsels te verbeteren. Op basis van een systematische review van de literatuur, beschrijft Hoofdstuk 2 zes optische technieken die mogelijk als intraoperatief hulpmiddel kunnen dienen voor rechtstreekse anatomische navigatie tijdens chirurgie: infrarood beeldvorming, fluorescentiebeeldvorming, optische coherentie tomografie, diffuse reflectie spectroscopie, hyperspectrale beeldvorming en opto-akoestische beeldvorming. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen betreffende deze optische technieken voor verbeterde anatomische identificatie en fysiologische karakterisering. Voor de evaluatie van optische technieken gebaseerd op exogene of endogene contrasten, richt deze thesis zich op twee technieken: nabij-infrarode fluorescentie beeldvorming met gebruikmaking van exogene contrasten (Deel I) en diffuse reflectie spectroscopie op basis van endogene contrasten (Deel II). Nabij-infrarode fluorescentie laparoscopie (Deel I) De laparoscopische cholecystectomie betreft een van de meest uitgevoerde laparoscopische procedures. Galwegletsel is een zeldzame maar ernstige complicatie tijdens deze ingreep, veelal veroorzaakt door misidentificatie van de extra-hepatische galweganatomie. Conventionele intraoperatieve cholangiografie kan toegepast worden om het risicio op galwegletsel te reduceren; dit betreft echter geen standaard procedure wereldwijd. Hoofdstuk 3 beschrijft de eerste toepassing van een laparoscopisch fluorescentie beeldvorming systeem voor intermitterende nabijinfrarode fluorescentie cholangiografie (NIRFC) met gebruikmaking van jodiumvrij indocyanine groen (ICG) tijdens electieve laparoscopische cholecystectomie. Deze pilot studie demonstreert de verdienste van NIRFC als hulpmiddel om eerdere en duidelijkere herkenning van de extra-hepatische galweganatomie te verkrijgen, vergeleken met conventionele laparoscopische beeldvorming alleen. Hoofdstuk 4 183


proefschrift_Schols_SLV
To see the actual publication please follow the link above