Page 145

proefschrift gommer inhoud met kaft.indd

cerebrale autoregulatie functie verminderd is in patiënten met AZ vergeleken met ouderen met mild cognitive impairment (MCI) en een gezonde oudere controlegroep (C). Naast de maten voor dCA wordt ook de cerebrovasculaireSamenvatting weerstandsindex CVWi berekend. dCA wordt in liggende positie reproduceerbaarheid kan geen voorkeur worden bepaald voor het meten in van de lineaire overdrachtsfunctie tussen arteriële bloeddruk en cerebralede ochtend of de middag noch voor spontane versus opgelegde ademhaling. In hoofdstuk 3 is onderzocht of, en in welke mate dCA veranderd na infusie van acetazolamide (ACZ). Met een lichaamsgewichtgecorrigeerde dosis van 15 model (WKM).mg/kg ACZ wordt de cerebrovasculaire reactiviteit (CVR) getest in 29 eerst optredende lacunaire stroke patiënten. Na ACZ infusie, neemt de mediaan van de fasehoek significant (p<0.005 Wilcoxon) af tot 0.77 rad vergeleken met een uitgangswaarde van 1.05 rad, wat duidt op een minder efficiënte dCA ten gevolge van ACZ. Echter, de fasewaarden zijn na infusie nog grotendeels in in de volgorde C MCI AZ een ongeveer gelijke arteriële weerstand enhet normale bereik. Derhalve kan worden geconcludeerd dat het testen van CVR met een ACZ dCA prestaties vermindert maar niet leidt tot uitschakeling van het regelmechanisme, wat suggereert dat niet de maximale CVR is verhoogde CVWi gevonden, terwijl op basis van dCA parameters AZbepaald. Verminderde functie van de cerebrale vaten speelt niet alleen een rol in de oorzaak van vermindering van de cognitieve functie, maar ook in de ziekte ontwikkelen van AZ.van Alzheimer (AZ). In hoofdstuk 4 wordt verondersteld dat dynamische cerebrale autoregulatie functie verminderd is in patiënten met AZ vergeleken met ouderen met mild cognitive impairment (MCI) en een gezonde oudere controlegroep (C). Naast de maten voor dCA wordt ook de cerebrovasculaire weerstandsindex CVWi berekend. dCA wordt in liggende positie gekwantificeerd op basis van spontane bloeddrukvariaties door berekening van de lineaire overdrachtsfunctie tussen arteriële bloeddruk en cerebrale143 bloedstroomsnelheid in de middelste cerebrale arterie (MCA). De resultaten worden tevens gekwantificeerd door middel van een 3-parameter windketel model (WKM). CVWi is significant hoger in AZ vergeleken met zowel MCI als C. Vijf MCI patiënten die gedurende de studie converteerden naar AZ hebben ook een hogere CVWi vergeleken met de niet-geconverteerde. Er worden geen significante verschillen gevonden in dCA gain and fase. Voor het WKM wordt in de volgorde C MCI AZ een ongeveer gelijke arteriële weerstand en perifere compliantie gevonden, maar een verhoogde perifere vaatweerstand. In AZ patiënten wordt vergeleken met MCI patiënten en controles een verhoogde CVWi gevonden, terwijl op basis van dCA parameters AZ patiënten niet kunnen worden onderscheiden. Voor MCI patiënten zou een verhoogde CVWi een voorspellende waarde kunnen hebben voor het ontwikkelen van AZ. Hoofdstuk 5 laat zien dat parameterschatting van visueel opgewekte flow responsies (VOFR) verbeterd kan worden door in het model te corrigeren voor de effecten van bloeddrukvariaties via dCA. VOFR worden doorgaans 143


proefschrift gommer inhoud met kaft.indd
To see the actual publication please follow the link above