Page 128

Microsoft Word - chapter 0 v1 DB.doc

  constructieve  manier,  maar  ook  buiten  het  werk  (winterbijscholing)  kunnen  we  het  goed met elkaar vinden. Speciale dank gaat naar Stefania Tuinder, samen promoveren,  het is ons gelukt!    Al  het  ondersteunend  personeel  op  poli,  OK´s,  secetariaten,  afdeling  A1  en  recovery.  Jullie  waren  allemaal  in  meer  of  mindere  mate  ondersteunend  tijdens  verschillende  fasen  van  het  onderzoek,  waarvoor  mijn  dank.  In  het  bijzonder  wil  ik  Petra  Bindels  bedanken voor haar ondersteuning in de afrondende fase van het promotietraject.     Alle  patiënten  die  zonder  eigenbelang  deelnamen  aan  het  onderzoek  in  voor  hun  moeilijke tijden. Zonder jullie was dit onderzoek nooit mogelijk geweest.     Mijn  paranymphen:  Omar  Michel  bedankt  voor  je  steun  en  vriendschap.  Tom  van  Mulken, een van mijn maten in ORBIS en MUMC met een speciale band vanwege onze  kinderen. Daarnaast wil ik bij dezen al mijn vrienden bedanken voor hun vriendschap  de afgelopen jaren sinds mijn verhuizing van Curaçao naar Maastricht.     Mijn  lieve  schoonfamilie,  Henny  &  Soni,  Michel  &  Ingvild:  wat  was  jullie  steun  onontbeerlijk de afgelopen jaren. Dankzij jullie inspanningen om mij te ontzien, zodat ik  regelmatig aan het werk kon, met dit op sommige momenten eindeloze project. Jullie  waren  altijd  beschikbaar  om  te  helpen  waar  jullie  konden.  Bedankt  voor  alle  gezelligheid, begrip en steun de afgelopen jaren.     Mijn  broer  Clifford  en  zus  Nancy,  als  kleinere  broer  kon  ik  altijd  op  jullie  rekenen  en   vertrouwen.  We  wonen  ver  van  elkaar  maar  weet  dat  we  altijd  op  elkaar  kunnen  bouwen.     Mijn  ouders,  Marjorie  en  Remigio,  door  jullie  ben  ik  geworden  wie  ik  vandaag  ben.  Betere  ouders  had  ik  niet  kunnen  wensen.  Jullie  hebben  altijd  onvoorwaardelijk  voor  ons klaargestaan. Wat heb ik een fantastische, onbezorgde en liefdevolle jeugd gehad.  Dit boek is dan ook voor jullie! Toen ik vertelde dat ik plastisch chirurg wilde worden,  waren jullie eerst sceptisch. Maar naarmate jullie meer te weten kwamen wat het vak  echt inhield, weet ik dat jullie ontzettend trots zijn op mijn keuze en wat we kunnen  betekenen  voor  onze  patiënten.  Curaçao  is  ver  weg  en  de  afgelopen  jaren  waren  ontzettend  druk.  Maar  ik  hoop  jullie  de  komende  jaren  vaker  te  kunnen  zien  en  dat  jullie nog vele gezonde jaren voor de boeg hebben, zodat wij nog vele jaren van jullie  kunnen  genieten!  Jammer  dat  jullie  niet  bij  de  promotie  aanwezig  kunnen  zijn,  maar  later dit jaar maken we dit weer goed!    Lieve Monica, mijn verloofde en grote liefde. Voor jou zijn woorden te kort, maar ik zal  toch een poging wagen. Na twee zware zwangerschappen, hebben we twee prachtige  126 


Microsoft Word - chapter 0 v1 DB.doc
To see the actual publication please follow the link above