Page 227

Geneeskundeboek-Opmaak Binnenwerk-ENG.indd

225 Reiser SJ. Medicine and the Reign of technology. Cambridge/New York/Melbourne/ Rutten WJMJ, Starmans JCJM. St. Annadal. Geschiedenis van het Maastrichtse Madrid: Cambridge University Press; 1978. ziekenhuis,1950-1985. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; Roebroeks F. Lambertus Theodorus van Kleef (1846-1928): een geneeskundig 1987. pionier in Maastricht. De Maasgouw 2004;123:145-53. Archief azM. Jaarverslagen Ziekenhuis Sint.Annadal Maastricht 1950-1979. Röntgen WC. Ueber eine neue Art von Strahlen. Sitzungsberichte der Physikalisch- Archief azM. Jaarverslag Ziekenhuis Maastricht, Ziekenhuis Sint Annadal 1985. medicinischen. Gesellschaft in Würzburg 1895 dec. Archief azM. Drion R. Rapport inzake de problematiek in en rond het Ziekenhuis Swart Abrahamsz. Th. Eduard Douwes Dekker. Eene Ziektegeschiedenis. St. Annadal te Maastricht, aangeboden aan de Staatssecretaris van Amsterdam: Tj. Van Holkema; 1888. Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 3 april 1979. www.multatuli-museum.nl/multatuli/multatuli-encyclopedie.doc. CCM. SB: Rapport der werkzaamheden van de afdeeling Maastricht en Episode 8 omstrekenvan het Nederlandsche Roode Kruis van 10 mei-26 juli 1940. RHCL. GAM. Archief Gemeentepolitie, inv. nr. 496: nachtrapport van 7/8 augustus Basisfilosofie Achtste medische faculteit. Medisch Contact 1972;27:879-84. 1914. Carpay JJ. Het jaar 2000 voorbij. Maastricht: academisch ziekenhuis RHCL. GAM. Archief Rode kruis, inv. nr. 7, 13 en19. Maastricht;1997. RHCL. GAM. Archief Vereniging Inrichting voor Ooglijders in Limburg te azM, een vitaal gebouw. Maastricht: Communication LINE;1991. Maastricht, inv. nr. 2: notulenregisters bestuursvergaderingen 1897-1909; De Limburgers van het azM. Maastricht: academisch ziekenhuis Maastricht;1999. ibidem: inv. nr. 5: jaarverslagen 1897-1954; ibidem: inv. nr. 20: fotoalbum Hillen HFP, Scherpbier AJJA, Wijnen WHFW. History of Problem-Based Learning in exterieur en interieur kliniek, 1926. Medical Education. In: van Berkel H, Scherpbier A, Hillen H, van der Vleuten RHCL. GAM, Secretarie 1.842.11: Emstede E van. Verslag der gebeurtenissen C, editors. Lessons from Problem-Based Learning. Oxford: Oxford University voorafgaande aan de oprichting, alsmede de oprichting en de eerste dagen van Press; 2010. het bestaan van het hulphospitaal. Muziekschool Maastricht, Roermond 30 Jaarverslagen academisch ziekenhuis Maastricht 1985-2000. mei 1940. Knegtmans PJ. De Medische Faculteit Maastricht. Assen/Maastricht: Van Gorcum; 1992. Offermans JPLG. De Rijksuniversiteit Limburg en haar betekenis voor stad en Episode 7 streek. In: Tussen twee bruggen. Maastricht in de tijd van Baeten. Maastricht; 1985. Bynum WF, Hardy A, Jacyna S, Lawrence C, Tansey EM. The western medical MCMLXXVIMMI. Universiteit Maastricht 25 jaar jong in 2001. Maastricht: tradition 1800 to 2000. Cambridge: Cambridge University Press; 2006. Universiteit Maastricht; 2001. Dunning AJ. Betoverde wereld. Over ziek en gezond in onze tijd. Amsterdam: Savelberg HHCM, van Baak MA, Hageman G, Kempen GIJM.et al., editors. Meulenhof; 1999. Sanapolis: de gezonde stad.Maastricht: Maastricht University; 2008. Eyck Ch. Mijn vacantie in de witte dalen van St.Annadal. Heerlen: Uitgeverij Inter Limburg; 1981. Foudraine J. Wie is van hout… Bilthoven: Ambo; 1971. Gales BPA, Luyten JJG, Kreukels LHM, Roebroeks FHM. Het burgerlijk Armbestuur. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; 1997. Klijn A. Vijverdal Maastricht psychiatrie en huisvesting. Hilversum: Verloren; 2007. Knegtmans PJ. De medische faculteit Maastricht, een nieuwe universiteit in een herstructureringsgebied, 1969-1984. Assen/Maastricht: Van Gorcum; 1992. Le Fanu J. Rise and Fall of Modern Medicine. London: Little, Brown and Company; 1999. Lieburg MJ. van. Vijf eeuwen medisch onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg in Rotterdam. Het Erasmus MC in historisch perspectief. Rotterdam: Erasmus Publishing; 2003. Porter R. Cambridge illustrated history of Medicine. Cambridge: Cambridge University Press; 1996.


Geneeskundeboek-Opmaak Binnenwerk-ENG.indd
To see the actual publication please follow the link above