Page 226

Geneeskundeboek-Opmaak Binnenwerk-ENG.indd

224 SBM. SB65C13o. Bachiene WA. Redevoeringe over de wederzydsche verbintenisse Warlomont M le. Notice sur Le Docteur Joseph Bosch. Bulletin de l’Académie der Starre- en Aardrijkskunde. Waar mede hy het aan hem opgedragen royale de médecine de Belgique; VIII: 3ième série nr. 5. Hoogleeraar-Ampt der Starre- en Aardrijkskunde, In de Illustre Schoole aldaar, plechtiglyk aanvaarde. Maastricht; 6 november 1764. Utrecht: A. van RHCL. GAM. Burgelijk Armbestuur van Maastricht, inv. nr. 3909. Paddenburg boekverkopers; 1765. RHCL. GAM. Frans Archief, inv. no. 2782. RHCL. GAM. Inventaris van de Archieven van de Burgerlijke Instellingen van Weldadigheid te Maastricht 1796-1964. Roebroeks FHM, Luijten JJG, Episode 5 inleiding. Maastricht 1993. RHCL. GAM. Verbalen der handelingen van het Kollege van Regenten over de Ackerknecht EH. Medicine at the Paris Hospital 1794-1848. Baltimore: The John Armen binnen Maastricht: 1821-24. Hopkins Press; 1967. RHCL. GAM. Verbalen gemeentebestuur (Burgemeester en Schepenen) van de stad Annuaire de la Province de Limbourg. 1825; p. 129. (CCM. SB.) Maastricht: 1823-1825. Annuaire de la Province de Limbourg. 1826; p. 122. (CCM. SB.) RHCL. GAM. Verbalen gemeentebestuur (Gemeenteraad) van de stad Maastricht: Bosch JFJ. Utilitate et usu explorationis obstetriciae dissertatie. Leiden: 1823-1825. universiteit van Leiden; 1815. (CCM. SB.) RHCL. RA. Archieven van de Provinciale Geneeskundige Commissie Limburg van Boselie P. Het ontstaan van de Vroedvrouwenschool te Heerlen. De Maasgouw 1804-1865: 1-14. 1988;107:142-58. Bulletin de l’Academie Royale de Medicine de Belgique, p. 486-504. Bynum WF, Hardy A, Jacyna S, Lawrence C, Tansey EM. The Western Medical Episode 6 Tradition 1800-2000. Cambridge: Cambridge University Press; 2006. Cannegieter D. Honderdvijftig jaar Gezondheidswet. Assen: Van Gorcum; 1954 Bynum WF et al. The Western Medical Tradition 1800-2000. Cambridge/New York/ Cornips JHAE. Een provinciale school voor apothekers te Maastricht. Maastricht: Melbourne/Madrid: Cambridge University Press; 2006. Sociaal Historisch Centrum voor Limburg; 1953. Cornips JHAE. Bijdrage tot de geschiedenis van de krankzinnigenzorg in De Argus 1826 Nov 15;III:444-5. (CCM. SB.) Maastricht. Maastricht: Burgerlijk Armbestuur; 1952. De Maasgouw 1889 Apr 13;11(34). De Limburger Koerier. 1882 feb 4. Gales BPA, Luijten JJG, Kreukels LHM, Roebroeks FHM. Het Burgerlijk De Limburger Koerier 1896 maart 10. Armbestuur. Twee eeuwen zorg voor armen, zieken en ouderen te Maastricht, De Limburger Koerier 1925 mei 15. 1796-1996. 2 delen. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; De Limburger Koerier 1940 jun 25, aug 1, aug 13, aug 16. 1997. Gales BPA, Luijten JJG, Kreukels LHM, Roebroeks FHM. Het Burgerlijk Jaspers PAThM. De ontwikkeling van de pharmacie in Limburg gedurende de Armbestuur. Twee eeuwen zorg voor armen, zieken en ouderen te Maastricht. Franse tijd (1794-1814) dissertatie UvA. Venlo: Dagblad voor Noord-Limburg; 1796-1996. 2 delen. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; 1966. 1997. Lieburg MJ van. Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). Amsterdam: Gedenkboek bij het honderd-jarig bestaan der Liefdezusters van den H. Carolus Rodopi; 1978. Borromeus. Maastricht: Onder de Bogen; 1937. p. 167-70. Luijten JJG, Roebroeks FHM. Calvariënberg. Maastricht: Stichting Historische Ghys T, Wachelder J. Joseph Hoffmans (1842-1925), bezielend directeur van de reeks Maastricht; 1988. gemeentelijke HBS. In: Maastricht Kennisstad. 850 jaar onderwijs en Nieuw Statistisch-geneeskundig Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, wetenschap. Nijmegen: Vantilt; 2011. p. 161-77. voor 1849-1850. Ali Cohen L, redacteur. Schoonhoven; 1850. p. 202. Hermans WF. De Raadselachtige Multatuli. Amsterdam: Boelen Uitgevers; 1976. Philips R. Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de Hoffmans HJ. Proefnemingen met de Röntgen’sche Stralen in het Laboratorium der gezondheidsvoorzieningen 1850-1940. Assen: Van Gorcum; 1980. Hoogere Burgerschool te Maastricht. Maastricht: Leiter-Nypels; 1896. Renckens Cees. Dwaalwegen in de geneeskunde. Amsterdam: Uitgeverij Bert Houwaart ES. De hygiënisten, artsen, staat en volksgezondheid in Nederland Bakker; 2004. 1840-1890. Groningen: Historische Uitgeverij Groningen; 2002. Spiertz MG. Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Assen: Van Klinische Demonstratie door Dr. L.Th.Van Kleef. Nederlands Tijdschrift voor Gorcum;1964. Geneeskunde 1898;II:68. Ubachs P, Evers I. Historische encyclopedie van Maastricht. Zutphen: Walburg Pers; Luijten J, Roebroeks F. Calvariënberg. Maastricht: Stichting Historische Reeks 2005. Maastricht; 1988. Wachelder JCM. Universiteit tussen vorming en opleiding. De modernisering van de Philips Rudolf. Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw. Uitgeverij Verloren; 1992. gezondheidsvoorzieningen 1850-1940. Assen: Van Gorcum; 1980.


Geneeskundeboek-Opmaak Binnenwerk-ENG.indd
To see the actual publication please follow the link above