Page 225

Geneeskundeboek-Opmaak Binnenwerk-ENG.indd

223 Steeno O, Biesbrouck M. Jan van Wesele en Andreas Vesalius, overgrootvader en Holtrop en van Paddenburg; 1779. achterkleinzoon, op het Brusselse stadhuis. Geschiedenis der Geneeskunde Bax W. Gedenkboek der hervormde gemeente van Maastricht 1632-1932. 2009;13:356. Maastricht: Boosten & Stols; 1932. Ubachs P, Evers I. Historische encyclopedie Maastricht. Zutphen/Maastricht: Devos I. Mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen. 18e-19e eeuw. Gent: Academia Walburg Pers; 2005. Press; 2006. Fermyn Ph. Verhandeling van de gemeenste Ziekten op Suriname, en de bekwaamste Middelen, om deszelven te geneezen. Maestricht: chez Jacques Episode 3 Lekens; 1764. Heyst M van. Album Promotorum Limburgensium 1600-1980. Maastricht;1982. Beek HH. Waanzin in de Middeleeuwen. Haarlem: De Toorts; 1969. Hillen HFP. Adrien Pelerin (1698 -1771), de eerste hoogleraar geneeskunde in Cornips JHAE. Bijdrage tot de geschiedenis van de krankzinnigenzorg in Maastricht. Ned. tijdschrift Geneeskunde2010;154:A1525. Maastricht. Maastricht: Burgerlijk Armbestuur; 1952. Hillen HFP. De Illustre School. Afscheidsrede Universiteit Maastricht. 27 juni 2008 Doppler, P. Een testament te Maastricht uit 1265. De Maasgouw 1895. Jaspers PAThM. De ontwikkeling van de pharmacie in Limburg gedurende de Doppler, P. Schepenbrieven van het Kapittel van St. Servaas te Maastricht. PSHAL Franse tijd (1794-1814) dissertatie UvA. Venlo: Dagblad voor Noord-Limburg; 1900;36. 1966. Doppler, P. Schepenbrieven van het Kapittel van St. Servaas te Maastricht. PSHAL Miert D van. Illuster Onderwijs. Het Amsterdamse Atheneum in de gouden Eeuw, 1901;37. 1632-1704. Amsterdam: Bert Bakker; 2005. Ermen E van, Mingroot E van, Minnen B, Eycken M van der. Limburg in kaart en Notermans J. De geneeskundige verzorging. In: Daenen JSM et al. De Slag van prent. Weesp; 1985. Lafelt om Maastricht. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; Geusau GThL von. Korte geschiedenis der kloosters te Maastricht. In: PSHAL 1997. p.111-31. 1894;31. Notermans J. Het militaire hospitaal te Maastricht in het midden van de achttiende Heere L. Zielszorg in de Kapel van de Heilige Geest te Maastricht. De Maasgouw eeuw. Nijmegen: Instituut voor geschiedenis der Geneeskunde KU Nijmegen; 1962;81. 1985. Jaspar, E. Kint geer eur eige Stad? Mestreech; 1968. Notermans J. Militaire hospitalen in Maastricht. In: Daenen JSM et al. Thans bonst Luijten JJG. Wittevrouwenveld. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; het grof geschut… De verovering en bezetting van Maastricht in 1748. 1989. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; 2001. p. 97-113. Luijten J, Roebroeks F. Calvariënberg. Maastricht: Stichting Historische Reeks Notermans J. Rond de oprichting van het militair hospitaal. Om de Vesting. Uitgave Maastricht; 1988. van de Stichting Maastricht Vestingstad 1986 (1). Raadsverdragen van Maastricht, 1367-1428, bewerkt door MA van der Eerden- Sassen F. De Illustre School te Maastricht. Amsterdam: Noord-Hollandsche Vonk, met medewerking van WJ Alberts en ThJ van Rensch. ’s-Gravenhage: Uitgevers Maatschappij; 1972. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis; 1992. p. 328, 392. (Hertaling van de Spierts MG. Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Assen: Van transcriptie van de raadsbesluiten van 23 juli 1414 en 14 september 1422.) Gorcum; 1964. Rensch ThJ van. Parochies in Middeleeuws Maastricht. In: Munsters in de Swaen B, Eggen B. Transcriptie statuten van de chirurgijnsbroederschap te Maasgouw. Archeologie en kerkgeschiedenis in Limburg. Maastricht: LGOG; Maastricht. 1986. p. 139-57. Ubachs P, Evers I. Historische encyclopedie Maastricht. Zutphen: Walburg Pers; Levensbeschrijving Elisabeth Strouven. Maastricht: Burgerlijk Armbestuur/redactie 2005. De Limburgse Leeuw; 1961. Ubachs PJH. Nieuwe burgers van Maastricht 14de eeuw-1795. Geleen; 1793. Ubachs PJH. De Cellebroederskapel. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; 1980. NA, Raad van State, inv. no. 1909. ‘Ordre en reglement voor het militaire hospital Ubachs PJH, Tagage S. De Maastrichtse Cellebroeders en hun kapel. Maastricht: des guarnisoens van Maastricht’, Maastricht 30 april 1749. De Beyart; 1966. NA. Resoluties Raad van State, inv. nr. 240. 30 april 1738. RHCL, GAM. Archief Indivieze Raad Maastricht. RHCL, GAM. Oud militaire archieven. Episode 4 SBM. Nieuwe Nauwkeurige Almanak voor ’t Jaer onses Heeren MDCCXLII 1742 tot Maestricht Henricus Landmeter, Stads-Drukker en Boekverkoper. Idem Bachiene WA. Beschryving der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam/Utrecht: Van voor de jaren 1752, 1765. Esveldt, SBM. SB5003G53. Henr. Gual. Levericksvelt Oratio Panegyrica. 17 september 1744.


Geneeskundeboek-Opmaak Binnenwerk-ENG.indd
To see the actual publication please follow the link above