Page 224

Geneeskundeboek-Opmaak Binnenwerk-ENG.indd

Bibliography 222 Episode 1 Panhuysen TASM. Maastricht staat op zijn verleden. Maastricht: Stichting Historische Reeks; 1984. Andel WA van. Chirurgijns, Vrije Meesters, Beunhazen Kwakzalvers. De Panhuysen TASM. Romeins Maastricht en zijn beelden dissertatie. Assen/ Chirurgijnsgilden en de praktijk der heelkunde (1400-1800). ‘s-Gravenhage: Maastricht: Van Gorcum/Bonnefantenmuseum; 1996. Martinus Nijhoff; 1981. Réau L. Iconographie de l’art chrétien, III. Paris: Presses Universitaire de France; Bynum WF, Porter R, editors. Companion Encyclopedia of the history of medicine. 1958. London: Routledge; 1994. p. 51-54. Rensch ThJ. Van Parochies in Middeleeuws Maastricht. In: Jenniskens AH et al., Claes J, Claes A, Vincke K. Geneesheiligen in de lage landen. Leuven: Uitgeverij redacteurs. Archeologie en kerkgeschiedenis in Limburg. Bundel aangeboden Kok; 2005. aan Pater A.J. Munsters bij zijn 80e verjaardag. Werken LGOG 9. Maastricht: David-Danel ML. Iconographie des Saints médecins Côme et Damien. Lille: Morent LGOG; 1986. & Corduant; 1958. Riché P. Die Welt der Karolinger. Stuttgart: Reclam; 1981. Doppler P. Een chirurg-leerling te Maastricht in 1639. De Maasgouw 1911; 33. Roymans N, Dijkman W. De Keltische goud- en zilverschat van Amby, gemeente Doppler P. Uitbreiding van het gasthuis van St. Servaas te Maastricht. De Maastricht. Utrecht: Uitgeverij Matrijs; 2010. Maasgouw 1918; 38. Tagage JMB. De Ordinarius Chori van de collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht. Doppler P. Verzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het Vrije Rijks Leeuwarden: Eisma; 1993. p.154, 180. Kapittel van Tagage JMB. De Ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. St.Servaas te Maastricht. PSHAL 1934; 70. Assen: van Gorcum; 1984. p. 276, 456. Garrison FH. History of medicine. 4de druk. Philadelphia, London: W.B.Saunders Timmers JJM. De kunst van het Maasland, II. Assen; 1980. Company; 1929. p.118-120. Timmers JJM. Symboliek en iconographie der christelijke kunst. Roermond: J.J. Habets J. Over heelkundige instrumenten uit den Romeinschen tijd, onlangs te Romen & Zonen; 1947. Maastricht en omstreken gevonden. Verslagen en mededelingen KNAW, Ubachs PJH, Evers IMH. Tweeduizend jaar Maastricht, een stadsgeschiedenis. 3de afdeling Letterkunde. 1884. p.133-54. druk. Zutphen: Walburg Pers; 2006. Hackeng RAWJ. Het middeleeuwse grondbezit van het Sint-Servaaskapittel te Vos AD. Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 100. Resten van Romeinse Maastricht in de regio Maas-Rijn dissertatie. Maastricht: Regionaal Historisch bruggen in de Maas te Maastricht. Amersfoort: ROB; 2004. Centrum Limburg; 2006. Weidemann M. Kulturgeschichte der Merowingerzeit nach den Werken Gregors Haye Régis de la. Sint Servaas volgens Jocundus. Maastricht: Stichting Historische von Tours I. Mainz: Verlag des Römisch-Germanisches Zentralmuseums; 1982. Reeks Maastricht; 2006. Koldeweij AM. Der gude Sente Servas, de Servatiuslegende en de Servatiana: een RHCL, GAM, inv. no. B002A, 269 & 269A. onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. RHCL, GAM, Oud archief Maastricht, inv. no. 66. Assen-Maastricht: Van Gorcum; 1985. Koning J de. Verslag van de opgravingen in de pandhof van de O.L.Vr.kerk te Maastricht. Gemeente Maastricht; 1996. Episode 2 Kupper JL. Leodium (Liège/Luik). In: Engels O, Weinfurter S, editors: Series episcoporum ecclesiae Catholicae Occidentalis, ab initio usque ad annum Koreman JGJ. Helpoort en Nieuwstad. Maastricht: Stichting Historische reeks MCXCVIII, Series V Germania, 1 archiepiscopatus Coloniensis. Stuttgart: Maastricht; 1984. Anton Hiersemann; 1982. p. 43-83. Levison W. Das Testament des Diakons Aldalgisel-Grimo vom Jahre 634. In: Aus Nispen tot Sevenaer E. De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Rheinischer und Fränkischer Frühzeit. Düsseldorf: Schwann; 1948. Limburg. Luijten JJG. Wittevrouwenveld. Maastricht: Stichting Historische reeks Geïllustreerde beschrijving: de monumenten in de gemeente Maastricht. Den Maastricht;1989. Haag-Arnhem: Algemene Landsdrukkerij; 1974. Luijten JJG, Roebroeks FHM. Calvariënberg. Maastricht: Stichting Historische Notermans J. ’T Gasthuis van Sint Servaas te Maastricht. De Maasgouw 1929; 49. reeks Maastricht; 1988. Ommeren HR. Bronnen voor de geschiedenis van Maastricht (359-1204), 1: Naphy W, Spicer A. De Pest. De Zwarte Dood in Europa. Amsterdam: Pearson Bronnen betreffende het tijdvak vanaf het jaar 359 tot en met 923. In: PSHAL Education Benelux; 2007. 127. Maastricht: LGOG; 1991. p. 5-48. Park K. Black Death. In: Kiple KF, editor. The Cambridge World History of Human Panhuysen RGAM. Demography and health in early medieval Maastricht, Diseaese. Cambridge: Cambridge University Press; 1993. p. 612-15. prosopographical observations on two cemeteries dissertatie. Maastricht: Porter R. The greatest benefit to mankind. A medical history of humanity. London: Anthro.nl; 2005. W.W. Norton & Company; 1997.


Geneeskundeboek-Opmaak Binnenwerk-ENG.indd
To see the actual publication please follow the link above