Page 91

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

89 neomalthusianisme werd gepropageerd. Deze ideologie uit het midden van de negentiende eeuw propageerde actieve anticonceptie (condoom, pessarium, abortus provocatus) ter vermindering van overbevolking en armoede. Die opvatting werd hem in het katholieke burgerlijke Maastricht niet in dank afgenomen en de gevolgen konden dan ook niet uitblijven. In maart 1933, enkele maanden na zijn promotie, vroeg Levy aan het bestuur van het ziekenhuis enkele weken verlof om te bekomen van een te hoge dosis radiumstralen. Hij bewaarde het radium in zijn zitkamer en hij had, volgens hemzelf, een te hoge dosis opgelopen door een constructiefout van de leverancier in de afscherming rondom het radium. Misschien illustreert dit wel de onzorgvuldigheid waarmee in die tijd nog met straling werd omgegaan, ook door ‘deskundigen’.  Brief van dr. Levy aan het bestuur van het ziekenhuis Calvariënberg. (RHCL, archief Burgerlijk Armbestuur, inv. nr. 1520-1561) In september 1935 vroeg hij plotseling eervol ontslag aan bij de gemeente Maastricht. Dit verzoek werd waarschijnlijk ingegeven door een hetze met veel roddel en achterklap, die tegen hem gevoerd werd in de Limburgse kranten. Hij kon hierdoor niet meer functioneren en de gemeenteraad verleende hem dan ook per 1 november 1935 eervol ontslag. Van alle aantijgingen werd nooit iets bewezen en in een niet gedateerde brief, geschreven op briefpapier van Levy zelf en ondertekend door de locoburgemeester van Maastricht, werden zij later nog eens expliciet ontkend.  Monografi e van David Meijer Levy. (RHCL, Maastricht)


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above