Page 90

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

88 Publicatielijst van dr. D.M. Levy Techniek der Radiumbehandeling van baarmoederkanker. NTvG 1938;82:3749-50. Over geboortebeperking mede in verband met de theorie Ogino-Knaus. Proefschrift te Leiden 1932. Gebr. Van Aelst; 1932 De zogenaamde ‘contrastmiddel-barrière’ bij intraveneuse Pyelography. NTvG 1932;76:3572-75. Bruxelles Médical.T.14, no. 48, 1548,1934. Diathermie en hare toepassingen. NTvG 1930;74:1895-96. Over grensstralen volgens Bucky, haar biologie, physica en therapeutische toepassing. NTvG 1930;74:381-92. Over diathermie en hare toepassingen. Amsterdam: D.B. Centen’s Uitgevers-Maatschappij; 1929. Eenige opmerkingen over beveiliging tegen hoogspanningsgevaar in het Röntgenlaboratorium. NTvG 1929;73:3206-11. De twintigste vergadering ‘der deutschen Röntgengesellschaft’ te Weenen. NTvG 1929;73:2344-400. Een zeldzaam voorkomend trauma. NTvG 1929;73:440-1 Een modificatie van den Graphoscoop volgens Feissly. NTvG 1928;72:5073-5. Mededeelingen betreffende epilatie door thalliumacetaat. NTvG 1927;71:2611-2. Een nieuw soort naald voor intraveneuse inspuitingen. NTvG 1926;70:1207-8. Unna’s behandelingswijze der lepra. NTvG 1925;69:1422-6. Een geval van ‘creeping disease’. NTvG 1925;69:479-81. Een sero-diagnostische leprareactie. NTvG 1924;68:2461-4. Een eigenaardige oorzaak van ileus. NTvG 1923;67:1775. Naar aanleiding van een geval van thymus persistens. NTvG 1923;67:871-3. Een geval van scheurbuik. NTvG 1922;66:810. Diathermie en Ultra Korte Golf Lang voor Röntgens ontdekking van de X-stralen werd er in de geneeskunde al gebruik gemaakt van elektriciteit voor therapeutische doeleinden. Dat begon met de toepasing van galvanische en faradische stromen bij de behandeling van allerlei, vaak onduidelijke, aandoeningen. Rond 1900 werd het toepassen van de door de Franse technicus d’Arsonval ontwikkelde hoogfrequente wisselstromen populair. De gedachte hierachter was dat wisselstromen in het lichaam lokaal warmte opwekten. Diathermie was hier een verdere uitwerking van en kon volgens Levy worden toegepast ter bestrijding van allerlei pijnen en ter genezing van ontstekingen. Het indicatiegebied was dus heel breed, variërend van reumatische gewrichtsaandoeningen tot ontstekingsprocessen diep in de buik. De ultra-kortegolfbehandeling (UKG) is weer een verdere uitwerking van de diathermie. Hoewel al deze behandelingen veel werden toegepast, in de fysiotherapie soms nog steeds, is de effectiviteit voor deze toepassingen nooit overtuigend aangetoond. Hoogfrequente elektromagnetische straling wordt momenteel nog veelvuldig gebruikt in de chirurgie en op kleinere schaal in de oncologie voor onder andere het wegbranden van kankercellen. Naast zijn klinische werk deed Levy wetenschappelijk onderzoek, waarvan hij de resultaten presenteerde op internationale congressen (Stockholm, Hamburg, Wenen), en in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het Duitse Dermatologische Wochenzeitschrift. Zo deed hij onder andere dierexperimenteel onderzoek naar de mogelijkheden van de zogeheten grensstralen volgens Bucky. Dit zijn elektromagnetische stralen met een frequentie tussen het ultraviolet licht en het diagnostische röntgenspectrum. Hij paste deze methode toe op patiënten met eczemen, huidkanker, lupus vulgaris en pruritus, maar ook op maagzweren en menstruatiestoornissen. Met Levy had Calvariënberg een specialist in huis gehaald die wetenschappelijk zeer actief was. Hij beperkte zich bovendien niet tot de radiotherapie in strikte zin, maar schreef in 1929 een monografie Over diathermie en hare toepassingen. Op 6 december 1932 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift Over geboorteregeling, mede in verband met de theorie van Ogino-Knaus. Mogelijk is dat hem in Maastricht noodlottig geworden. In zijn proefschrift noemde hij immers de door de rooms-katholieke kerk geaccepteerde methode van geboorteregeling op basis van periodieke onthouding (theorie van Ogino-Knaus) onvoldoende deugdelijk en niet principieel verschillend van de actieve anticonceptie die door de ideologie van het


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above