Page 88

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

Volgens dr. Hintzen (1883-1934), de geneesheerdirecteur van Calvariënberg, had Levy als persoonlijk bezitter van een beduidende hoeveelheid radium veel ervaring opgedaan met radiumtherapie – hetgeen door de medische staf van Calvariënberg als bijzonder gewenscht werd voorgesteld – en hij beschikt bovendien over een eigen diathermie inrichting, zoodat hij de behandeling van kwaadaardige gezwellen b.v. op de meest moderne wyze zal kunnen uitvoeren. Daarnaast stellen zijn studies onder prof. Bruck, die zelf weer assistent van Wassermann is geweest, hem in staat de reactie van Wassermann zelfstandig uit te voeren. Ook had Levy, volgens Hintzen, ervaring met bacteriologische therapie en zou hij opgeleid zijn als patholoog-anatoom. Over zijn deskundigheid als röntgenoloog werd niet gesproken. Levy wilde naar Maastricht komen, omdat hij in Apeldoorn geen kliniek tot zijn beschikking had. Levy werd door de gemeente Maastricht per 1 september 1927 benoemd tot dermatoloog en röntgenoloog van het ziekenhuis Calvariënberg, tegen een salaris van zevenenvijftighonderd gulden per jaar. Hij begon met het verbouwen van de röntgenafdeling. De afdelingen voor diagnostiek en therapie werden gescheiden en de therapieafdeling werd weer gesplitst in een ruimte voor oppervlakte- en dieptetherapie. Verder bracht hij allerlei verbeteringen aan om het bestralen veiliger te maken. Vooral voor het personeel. Ook vernieuwde hij de röntgentoestellen. Zo schafte hij in de jaren 1928 een zogeheten Weichstrahl-apparaat volgens Bucky aan en 40 mg radium en in 1929 een röntgentoestel voor dieptetherapie. Gekozen werd voor een apparaat van het Constantos-type van de firma Sanitas te Berlijn. Bovendien bouwde hij een solarium voor hoogtezontherapie en deed aan diathermie. De werkzaamheden stegen daarop aanmerkelijk. Jaarverslag ziekenhuis Calvariënberg over 1927. (RHCL, archief Burgerlijk Armbestuur) 86


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above