Page 71

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

69 Röntgentechnicus P. Lamsfus over inrichting van de röntgenkamer van De Wever en de in die tijd gebruikelijke bestralingsprocedure. “We beschikten eigenlijk over een röntgenlaboratorium, zo stond het ook op de deuren. We hadden een rek vol glazen röntgenbuizen. Er was een hoogspanningsbron, opgeborgen in een mooie houten kast, een schakelbord aan de wand, een schakeltafel op wielen, een strakke houten tafel, een gascylinder met gasslang, er waren mooie blinkende buizen, opgehangen aan reusachtige isolatoren, dwars door de kamer. Met al deze attributen was het niet mogelijk een constante kilovoltage op te wekken. De constantheidfactor van de kilovoltage was ongeveer 60%”. “Voor de bestraling van patiënten werd er een open glazen buis gebruikt. Alvorens te bestralen werd een Holzknechtpastille onder de openbuis geschoven, een tijd bepaald bij desbetreffende schuifindex bij het licht van de koolbooglamp, op kleur vergeleken en zo globaal een röntgendosis bepaald”. Uit: Th.W. Twaalfhoven. 50 jaar radiodiagnostiek. Na Maastricht en Heerlen volgden de andere Limburgse ziekenhuizen snel. Het Sint-Joseph Gasthuis in Venlo werd door dokter Victor Dubois (1859 -1925) de nieuwe tijd ingeleid: hij kocht in 1913 een eerste röntgenapparaat. Door zijn drukke werkzaamheden elders - hij was chirurg en regent van het ziekenhuis, maar ook lid van Gedeputeerde Staten van Limburg - zal hij zich zelf weinig actief met de röntgenologie bemoeid hebben. Zijn opvolger Anastasius J.R. Hogenhuis (1895 -1987) zorgde in 1927 voor nieuwe diagnostiek- en therapieapparatuur. Hogenhuis was in Maastricht bij Overbosch opgeleid (1920 -1924) en werd in 1924 in het Louisahuis, de voorloper van het huidige Laurentius Ziekenhuis in Roermond, benoemd tot internist en later ook tot röntgenoloog. In dat jaar kocht het Louisahuis een eerste röntgeninrichting voor maar liefst 30.000 gulden. Een jaar later, na het overlijden van Dubois, werd Hogenhuis ook verantwoordelijk voor de röntgenologie in Venlo. In 1930 vertrok hij als directeur, internist en röntgenoloog definitief naar Venlo. Röntgentherapiekamer Sint-Josephziekenhuis, Venlo. Aanschafdatum 1927; de foto is van 1936. De ruimte bestaat uit een machinekamer met een stabilivoltapparaat (capaciteit tot 400kV) en een patiëntenkamer, waarin de eigenlijke bestraling plaats heeft. Dit zal een Siemens-Halske apparaat zijn geweest. Deze firma leverde al in 1922 een apparaat van deze naam dat tot 200kV ging. (Gedenkboek R.K. Ziekenhuis St. Joseph te Venlo, 1861-1936)  Röntgenafdeling van het Sint-Josephziekenhuis rond 1910, met dokter Frans de Wever links op de foto. Dit is geen functionerende röntgenkamer uit die tijd. Er zijn nergens hoogspanningsdraden zichtbaar en de toestellen zijn nog niet aangesloten. Waarschijnlijk is een en andere kort na de levering voor de foto zo opgesteld. Links achter, naast De Wever, is een universeel doorlichtstatief zichtbaar dat vanaf 1908 door Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen, Duitsland geleverd werd. De röntgenbuis (midden) lijkt een water gekoelde gasbuis te zijn die ook voor therapie gebruikt werd. Een van de religieuze zusters op de foto is waarschijnlijk zuster Juliana. (Atrium MC, Heerlen, historisch fotoarchief )


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above