Page 65

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

in de stad de gelegenheid geven om, tegen betaling, de door hen behandelde zieken radiografisch en radioscopisch te laten onderzoeken. Als extra rechtvaardiging van de investering werd erbij gezegd: al mocht de opbrengst niet ten volle opleveren, dat toch de meer volmaakte onderzoekings- en behandelingsmethode, enkel ten bate van de armen van Maastricht, ruimschoots zal opwegen tegen de te doene uitgaven. De apparatuur werd besteld bij de firma Reiniger, Gebbert & Schall te Brussel en Overbosch werd door het bestuur verzocht te komen met een voorstel voor gebruikstarieven. Een bekkenfoto moest, volgens Overbosch, tussen de zeven en veertig gulden gaan kosten, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van  Stijging van de röntgenbehandelingen tussen 1909 en 1913. Jaarverslag over 1913 van het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. (RHCL, archief Burgerlijk Armbestuur, inv. nr. 1304)  Het voorstel dat dokter Overbosch op 13 december 1907 aan het Burgerlijk Armbestuur deed om de röntgeninrichting van Calvariënberg te vernieuwen. Hij wilde een inductor aanschaff en met een vonklengte van 50 cm en een elektrolytische onderbreker volgens Wehnelt, ontwikkeld in 1904. Daarmee kon een hoogspanning tot ongeveer 190 kV opgewekt worden waardoor het apparaat ook geschikt werd voor dieptetherapie (in die tijd). De aanschaf van een radiometer van Schwartz duidt er op dat er kennelijk aan een vorm van dosimetrie werd gedaan. De röntgenbuizen waren nog gasbuizen. Coolidge-buizen kwamen pas enkele jaren later. (RHCL, archief Burgerlijk Armbestuur, inv. nr. 786-845) … dat het bestaande apparaat voor verbetering vatbaar is en de kosten daartoe aan te leggen volgens door hen geraadpleegde deskundigen, nagenoeg zullen belopen voor: 1 vonkinductor zonder condensator, vonklengte 50 cm f 1000 1 drieledige electrolytisch onderbreker naar Professor Wehnelt f 300 1 reguleerapparaat f 250 1 kathodespanningskabel f 50 1 compressieblende f 300 2 waterkoelbuizen f 160 2 Röntgenbuizen met luchtkoeling f 100 1 Blendenstatief naar Béclère f 300 1 radiometer naar Dr. Schwartz f 200 1 kast voor Röntgenbuizen f 100 1 beschuttingsscherm f 100 1 Vrachten, rechten en bezoldiging van een monteur f 140 Voor het plaatsen der Röntgeninrichting in een ruimer lokaal dan het tegenwoordige, dat te klein is, met de in dat nieuw lokaal aan te brengen doelmatige veranderingen en eventueel verder benoodigde electromotoren, photographische benoodigdheden, gereedschappen en voorwerpen, geschat f 500 Of samen f 3500


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above