Page 47

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

45 In 1881 werd het overlijden van de toenmalige heelmeester door het bestuur aangegrepen een geneesheer te zoeken die uitsluitend in het ziekenhuis praktijk zou uitoefenen. Het combineren met een particuliere praktijk aan huis, tot dan gebruikelijk, zou hem dus niet worden toegestaan. Ook aan de gewoonte dat stadsartsen hun patiënten onder hun eigen supervisie in het ziekenhuis lieten behandelen, kwam toen een eind. Opgenomen patiënten zouden onder verantwoordelijkheid van de aan het ziekenhuis verbonden artsen behandeld worden. Nog in dat zelfde jaar werd de chirurg dr. Lambert Th. van Kleef (1846 -1928) benoemd en drie jaar later kwam dr. J.M. Victor G. Dubois (1859 -1926) als tweede geneesheer voor interne ziekten. Beiden stonden aan de basis van de röntgenologie in Limburg, Van Kleef in Maastricht en vijftien jaar na hem Dubois in Venlo. Van Kleef voerde een grondige reorganisatie van de heelkundige dienst door en begon een polikliniek voor ambulante behandeling van patiënten. Dat was een novum voor die tijd. Hij besteedde er dagelijks vele uren. Ook werd hij de grote stimulator van de bouw van een nieuw ziekenhuis, waarvoor al sinds 1870 plannen bestonden. Dit ziekenhuis werd in 1891 opgeleverd en was voor die tijd uiterst modern en goed geoutilleerd. De opnamecapaciteit werd meer dan verdubbeld. De chirurgische successen van Van Kleef bezorgden het ziekenhuis groot Dr. L.Th. van Kleef Lambert Theodorus van Kleef (1846- 1928) werd geboren in ‘s-Gravenhage en ging op zestienjarige leeftijd studeren aan de Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen in Utrecht. Na zijn opleiding werd hij als officier van gezondheid gestationeerd bij het garnizoen in Venlo. Hier kwam hij in contact met huisarts L.P.H. van de Loo (1812-1883), die tot in de verre omgeving befaamd was als heelmeester. Tijdens de Frans-Duitse oorlog (1870) verleende hij hulp aan het front en deed hij veel ervaring op in de oorlogschirurgie. Na zijn artsexamen (1874) vestigde hij zich als huisarts in Venlo (1876). Daar deed hij samen met enkele andere huisartsen regelmatig heelkundige ingrepen in het ziekenhuis. Enkele jaren later promoveerde hij aan de Universiteit van Heidelberg op de verhandeling Ein Fall von Dehnung der Interkostalnerven (1881). Na zijn benoeming (1881) als chirurg in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht, manifesteerde hij zich als een exponent van de nieuwe generatie natuurwetenschappelijk geschoolde medici en was hij de motor achter de vele verbeteringen die vanaf toen in dit ziekenhuis zijn doorgevoerd. Hij reorganiseerde de geneeskundige dienst, zorgde voor een adequate opleiding van verpleegsters en bouwde een nieuw en modern Calvariënberg. Hij was echter in de eerste plaats chirurg en met name deze kwaliteit bezorgde hem en het ziekenhuis zowel nationaal als internationaal een uitstekende naam. Het was de begintijd van de grote chirurgie. Theodor Billroth (1829 -1894) had net met succes grote maagoperaties uitgevoerd en Van Kleef deed in 1882 als eerste in Nederland een pylorusresectie (wegsnijden van de sluitspier van de maag). Patiënten kwamen van heinde en ver naar Maastricht om geopereerd te worden. Na zijn honderdste maagoperatie in 1901 kreeg hij een album aangeboden met daarin allerlei getuigenissen van dankbare patiënten. Daarnaast was hij een belangrijke adviseur van het gemeentebestuur bij de bestrijding van tyfus-, cholera- en difterie-epidemieën die de stad in de jaren 1892-1894 teisterden. Ook gaf hij leiding aan het Parc-vaccinoge, de instelling waar koepokentstof bereid werd. In 1897 kreeg hij de titel van geneesheer-directeur en werd er ter verlichting van zijn werkzaamheden een eerste geneesheer aangesteld. Het is niet waarschijnlijk dat hij naast de genoemde activiteiten persoonlijk veel tijd gestoken heeft in het maken van röntgenopnamen of het initiëren van röntgentherapie. In 1904 nam Van Kleef, inmiddels 58 jaar oud, ontslag; de röntgenapparatuur schonk hij aan het ziekenhuis. Hij ging terug naar zijn geboortestad, maar na zijn overlijden op 19 februari 1928 werd hij onder grote belangstelling in Maastricht op de begraafplaats aan de Tongerseweg begraven.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above