Page 40

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

38 In deze HBS begon in 1896 de Limburgse röntgenologie. Dr. H.J. Hoffmans was hier al vanaf 1867 leraar wis- en natuurkunde. Het schei- en natuurkundig laboratorium van Minckelers was intussen gemoderniseerd en goed geoutilleerd. Hoffmans was als natuurkundige academisch opgeleid in een tijd en in een omgeving waar experimenteren en empirisch onderzoek belangrijk gevonden werden. Hij volgde de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn vakgebied op de voet en experimenteerde graag in zijn eigen laboratorium. Het was de tijd waarin de universitaire natuurkundigen verschillende elektrische en magnetische verschijnselen bestudeerden en op zoek waren naar de eigenschappen van kathodestralen in oplichtende vacuümbuizen. Hoffmans beschikte in zijn HBS over elektriseermachines en Bunsenbekers en kon dus statische en galvanische elektriciteit opwekken. Hij had ook ionisatiebuizen (Crookes-buizen) in allerlei soorten en maten, evenals diverse Ruhmkorff-inductoren om spanning omhoog te transformeren. Ongetwijfeld zal hij, lang voordat Röntgen zijn X-stralen ontdekte, hiermee geëxperimenteerd en er zijn lessen aanschouwelijk mee gemaakt hebben. Dergelijke experimenten waren vanwege de knetterend vonkende Ruhmkorffinductor en de oplichtende ionisatiebuis ook indrukwekkend en het is zeker niet uitgesloten dat daarbij, zonder dat iemand zich dat realiseerde, X-stralen opgewekt werden. De enorme publiciteit die vrijwel direct rond de ontdekking van de X-stralen ontstond, moet ook Hoffmans al snel geattendeerd hebben op Röntgens artikel Ueber eine neue Art von Strahlen (december 1895). Omdat hij beschikte over de benodigde apparatuur, ging hij ogenblikkelijk aan de slag om Röntgens experimenten te herhalen. Hij deed er verslag van in de in Maastricht uitgegeven brochure Proefnemingen met de Röntgen’sche Stralen in het laboratorium der Hoogere Burgerschool te Maastricht, die op 6 februari 1896 verscheen. Monografi e van dr. H.J. Hoff mans van 6 februari 1896. (RHCL, Maastricht)


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above