Page 4

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

Redactie: Jos van Engelshoven (hoofdredacteur) Harry Hillen Léon Lodewick Eric van Royen (eindredacteur) Auteurs: Angela van Baardwijk Harry Bartelink Adriana Berlanga Liesbeth Boersma Wilma Bos-Peters Maria Jacobs Jos Jager Gerrit Kemerink Philippe Lambin Colette Meevissen-Dijcks Lars Murrer Frank Verhaegen Peter Visser Marc Vooijs Brad Wouters Vormgeving: Menno Roosjen Realisatie: Grafi sche Dienst FB azM Drukker: Drukkerij Schrijen-Lippertz © 2014, MAASTRO clinic ISBN: 978-90-811802-3-8 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above