Page 38

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

Maastricht 1896: experimenten met X-stralen en 1 röntgenfoto’s Jos van Engelshoven Gerrit Kemerink 1896 De Maastrichtse natuurkundeleraar dr. Hoffmans doet zijn proefnemingen met Röntgen’sche stralen. Foto pagina 34: d r. H.J. Hoffmans (1842 -1925), portret door Henri Govaerts (1908) met links afgebeeld de door hem bij de proefnemingen gebruikte apparatuur. (Maastrichts Universitair Medisch Centrum, 36 MUMC+) Maastricht telde in deze tijd ongeveer 35.000 inwoners. Zestig procent van de beroepsbevolking verdiende als arbeider de kost in de industrie. Er werd vooral aardewerk, glas en papier gefabriceerd en veel bier gebrouwen. De tijd van kinderarbeid – de stad was er in de tweede helft van de negentiende eeuw berucht om – was nagenoeg voorbij, maar de woonomstandigheden van de arbeidersgezinnen waren nog erbarmelijk. Ze leefden dicht op elkaar gepakt in de omgeving van de fabriek, vaak in krotten, en de hygiëne liet veel te wensen over. De Maastrichtse Gezondheidscommissie (1873-1902) deed al het mogelijke om hier verbetering in aan te brengen. Daar lag echter niet de prioriteit van het stadsbestuur. Dat probeerde vooral de rijken en welgestelde middenstand te bedienen. Die betaalden immers de belasting waarmee de stad gefinancierd kon worden en zij stonden garant voor hun herverkiezing. Van algemeen kiesrecht was nog lang geen sprake. Gemeentelijke HBS aan de Helmstraat rond 1900. (RHCL, Maastricht, fotocollectie)


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above