Page 29

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

27 William Gilberd (1544 -1603), natuurkundige en lijfarts van koningin Elisabeth I van Engeland, deed onderzoek naar elektriciteit en magnetisme en wordt beschouwd als een van de grote geleerden van de renaissance. Op dit schilderij van Arthur Ackland Hunt (1841-1914) demonstreert hij Koningin Elisabeth I hoe een gewreven barnsteenstaaf statisch geladen wordt en magnetische eigenschappen krijgt. (Colchester & Ipswich Museum) een verklaring. Pas toen in de zestiende eeuw het Griekse aristotelische wereldbeeld op z’n retour was en de invloed van het bovenmaanse op het ondermaanse niet meer als vanzelfsprekend gold, ging men kritisch nadenken over allerlei verschijnselen in de natuur. Men streefde daarbij meestal niet naar theoretische verdieping of naar het opstellen van algemene natuurwetten. Het ging vooral om praktische kennis. Geleidelijk aan werden er steeds meer instrumenten ontwikkeld om de natuur te onderzoeken. De verrekijker van Galilei en de microscoop van Van Leeuwenhoek zijn daar goede voorbeelden van. Er werd ook volop mee geëxperimenteerd. Immers, sedert Decartes (1596 -1650) was het, in tegenstelling tot de eeuwen daarvoor, geaccepteerd dat natuurwetten altijd geldig waren en dat ook met experimenten de natuur doorgrond kon worden. Men ontwikkelde ook elektrische instrumenten en experimenteerde met elektriciteit. Apparatenbouw en natuuronderzoek gingen hand in hand. Otto von Guericke (1602-1686), burgemeester van Maagdenburg en vooral bekend om de Maagdenburger halve bollen, bouwde in 1650 een eerste elektrostatische generator, die later doorontwikkeld werd tot de zogeheten elektriseermachine. Begin achttiende eeuw ontdekte de Engelsman Stephen Gray (1666-1736) dat elektriciteit via geleiders verplaatsbaar was. De Leidse hoogleraar Pieter van Musschenbroeck (1692-1761) probeerde die elektriciteit op te slaan in de ‘Leidsche fles’. Dat was voor die tijd geen vreemde gedachte. Men veronderstelde immers dat elektriciteit als water door geleidend materiaal vloeide. Door vele flessen aan elkaar te schakelen ontstond het principe van een batterij, waarin aanzienlijke ladingen opgeslagen konden worden.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above