Page 26

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

Wat aan de ontdekking door Röntgen vooraf ging B een korte geschiedkundige verkenning Jos van Engelshoven Gerrit Kemerink 1602 Elektriciteit en magnetisme (William Gilberd). 1800 Ziekenhuisgeneeskunde in opkomst. 1879 Kathodestralen (William Crookes). 1895 X-stralen (William Conrad Röntgen). 1898 Radium en polonium (Pierre en Marie Curie).  Chirurgische instumenten in kist. Goignet; Parijs, 1725. (Collectie Boerhaave Museum Leiden) 24 Pagina 22: W.C. Röntgen (1845-1923). De snelle toepassing van de röntgenstralen zegt ook iets over de geneeskunde van die tijd. Die had zich de voorafgaande tweehonderd jaar ontwikkeld van een beschouwend en filosoferend vakgebied tot een discipline die bij ziekte wilde ingrijpen. De geneeskunde was daardoor rijp voor de toepassing van een dergelijke nieuwe vinding. De ontwikkelingen in de geneeskunde en de technologie die hebben bijgedragen aan de ontdekking van röntgenstraling en de snelle toepassing daarvan zullen onderstaand kort belicht worden. Geneeskundige ontwikkeling De mens heeft door alle eeuwen heen de techniek gebruikt om zijn doel te bereiken. In de prehistorie had hij een vuistbijl om hout te hakken, de vroege Egyptenaar had sledes om zware stenen te vervoeren en in de Middeleeuwen werd de kruisboog als wapen ingezet. Ook de heelmeester of chirurgijn gebruikte door de eeuwen heen allerlei instrumenten om te genezen. Techniek is dan ook van alle tijden. Alleen in de academische geneeskunde, de geneeskunde van de Medicinae Doctor, kwam het gebruik van techniek pas laat op gang, feitelijk pas in de achttiende eeuw. Dat lag vooral aan die geneeskunde zelf. Deze was er toen pas rijp voor. Pas toen raakte de oude Griekse geneeskunde van Hippocrates, die meer dan tweeduizend jaar stand had gehouden en nog altijd aan de universiteiten


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above