Page 221

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

219 Hoofdstuk 8 Van Electrotherapie naar Radiotherapie - Een radium- en röntgeninstituut te Groningen. NTvG 1916;37:427. - Gaarenstroom GF. Behandeling van kwaadaardige gezwellen met röntgenstralen NTvG 1915;59:1900-1921. - Gesprek met dr. J. Wuite en dr. H. Go, dermatologen in de regio Heerlen die de praktijk van dr. Piet van Heusden overnamen. - Mededelingen naar aanleiding van de invoering van het veiligheidsbesluit ioniserende stralen. NTvG 1958;102:1110-1112. - Rosenbusch G, Panhuysen J, Vellenga K en Knecht-van Eekelen A de red. Van röntgenoloog naar radioloog 1901-2001. ’s-Hertogenbosch : Nederlandse Vereniging voor Radiologie; 2001. - Stam HC. Radiotherapie in Nederland. Een historisch perspectief. Utrecht: Bunge; 1993. - Vermeij J, Giessen PH van der, Barendsen GW en Kal HB. Honderd jaar Röntgenstraling in Nederland. Ontwikkelingen in de radiotherapie, fysica en radiobiologie. ISBN 90-802704-1-5; 1995. - Wertheim Salomonson JKA. Over de therapeutische waarde van electriciteit. NTvG 1893;37:515-524. Hoofdstuk 9 Rond de tweede wereld oorlog - Röntgen WC. Über eine neue Art von Strahlen. Sitzungsberichte der physikal.-medicin.Gesellschaft zu Würzburg. 1895: 132-141 - Eisenberg RL. Radiology. An Illustrated History. Saint Louis: Mosby Year Book; 1992. - Plaats GJ van der. Caustiek met röntgenstralen, haar principes en toepassingen. NTvG 1935;79:4612-4621 - Plaats GJ van der. Over de behandeling van huidcarcinomen met röntgenbestraling volgens de röntgenkaustiekmethode. Academisch Proefschrift Universiteit Utrecht. Utrecht; 1938. - Plaats GJ van der. Diagnostiek en therapie in de greep van de techniek. Inaugurele rede Universiteit Groningen. Groningen: Wolters Uitgeverij; 1956. - Engelshoven van JMA. Interview met Anneke van der Plaats over haar vader. 23-12-1912 - Feuth-Knols APAE. Th.W. Twaalfhoven 75 jaar. NTvG 1974;118:1355-1356 - Dieteren Remigius red. In dienst der zieken; St. Joseph-ziekenhuis te Heerlen 1904-1954. Bussum: Paul Brand; 1954. - Rosenbusch G. Prof. dr. Interview met prof. dr. Van der Plaats 3-8-1991 - RHCL, archief Burgerlijk Armbestuur, Jaarverslag ziekenhuis Calvariënberg 1936. - RHCL, archief Gemeentepolitie Maastricht, afdeling politieke recherche. Dossier G.J. van der Plaats. Proces verbaal no 530 opgemaakt op 17 december 1945. Hoofdstuk 10 De eerste afdeling voor radiotherapie in Limburg - Archief Atrium MC: . Correspondenties, bouwtekeningen en bouwvergunningen. . Jaarverslagen bestuur De Weverziekenhuis Heerlen 1968 t/m 1977. . Jaarverslagen bestuur Sint-Josephziekenhuis Heerlen 1963 t/m 1966. . Notariële aktes RTIL van 1974, 1977; verleden bij Tomlow en Zeestraten notarissen, Heerlen. - Bisschops W en Koehler PJ red. Dokters in de Oostelijke Mijnstreek. 90 Jaar KNMG afdeling Heerlen en omstreken. Heerlen: KNMG afd. Heerlen e.o.; 2007. - Dieteren Remigius O.F.M. red. In dienst der zieken. Het St. Joseph-ziekenhuis te Heerlen 1904 -1954. Bussum: Paul Brand; 1954. - http://www.avl.nl. Jaarverslagen vereniging het Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoekhuis Amsterdam 1940 t/m 1966; geraadpleegd april 2013. - http://www.historad.nl. 100 Jaar Radiotherapie in het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoekhuis; geraadpleegd april 2013. - Interview Gemert-Veringa ThJ van, ex-lid bestuur RTIL (1974 -1989); afgenomen op 16 april 2013. - Interview Lokkerbol M, dochter van H. Lokkerbol; afgenomen op 19 april 2013. - Interview Kruijtzer-Berkers Ph, ex-radiologisch laborante bij H. Lokkerbol in het De Weverziekenhuis Heerlen; afgenomen op 19.04.2013. - Lier Bas C van. De som van zorg en onderzoek. Amsterdam: Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoekhuis; 2004. - Maas N. Een ziekenhuis voor de mijnwerker. De geschiedenis van het St. Josephziekenhuis 1865 -1925. Maastricht: Doctoraalscriptie faculteit der Cultuurwetenschappen, Universiteit Maastricht; 1999. - Oorschot JMP van. Tot Zieken Gezonden, 150 jaar Huis van het H. Hart van Jezus. Eindhoven: Catherinaziekenhuis; 1993. - Stam HC. Radiotherapie in Nederland. Utrecht: Wetenschappelijke uitgeverij Bunge; 1993. - Thomas P, Stam HC, Vermeij J en Kok G. Honderd jaar radiologie in Nederland. VI. Radiotherapie, een historisch overzicht. NTvG 1995;139:2440-3. - Wolf Rob. MIJNziekenhuis - 100 jaar ziekenhuiszorg in Parkstad Limburg. Heerlen: Bureau PR Atrium MC; 2004.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above