Page 219

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

217 Hoofdstuk 2 De eerste röntgenafdeling in Nederland - Gales BPA, Luijten JJG, Kreukels LHM, Roebroeks FHM. Het burgerlijk armbestuur. Twee eeuwen zorg voor armen, zieken en ouderen te Maastricht. 1796-1996. 2 delen. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; 1997. - Hillen HFP e.a. red. Van Godshuis naar academisch ziekenhuis. Geschiedenis van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Maastricht: Maastricht Universitair Medisch Centrum+; 2011. - Knecht-van Eekelen A de, Panhuysen JFM en Rosenbusch G red. Door het menschelijke vleesch heen. 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland, 1895-1995. Rotterdam: Erasmus Publishing Rotterdam; 1995. - Kütterer G. Ach, wenn es doch ein Mittel gäbe, den Menschen durchsichtig zu machen wie eine Qualle. Norderstedt: Books on Demand GmBH; 2005. - Roebroeks Frans. Lambertus Theodorus van Kleef (1846-1928): een geneeskundig pionier in Maastricht. De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde 2004;123:145-153. - Stumpff J.Ed. Radioscopie en radiographie van de longen. NTvG 1899;43:954-963. - RHCL, GAM, Archief Burgelijk Armbestuur, inv. nr. 812-815. - RHCL, GAM, Archief Burgelijk Armbestuur, inv. nr. 1286-1319. Hoofdstuk 3 Rönten- en radiumtherapie begin twintigste eeuw - Eisenberg RL. Radiology. An Illustrated History. Saint Louis: Mosby Year Book; 1992. - Gaarenstroom GF. Behandeling van kwaadaardige gezwellen met röntgenstralen. NTvG 1915;17:1900-1921. - Hofman Jan A.M. The art of medical imaging. Eindhoven: Koninklijke Philips Electronics N.V.; 2010. - Kassabian M.K. MD Röntgen Rays and Electro-Therapeutics. Philadelphia & London: J.B. Lippincott Company; 1907. - Mann Thomas. De Toverberg. Amsterdam: Arbeiderspers; 2010. - Meggitt G. Taming the Rays. A history of radiation protection. Raleigh (USA): LuLu Press; 2008. - Mendes da Costa S. Lupus en zijn bestrijding in Nederland. NTvG 1924;68:48-52. - Serwer DW. The rise of radiation protection: science, medicine and technology in society, 1896-1935. BEAG Informal Report US Energy Research and Development Administration; 1976. - Simon K. De introductie van radium, radioactiviteit en röntgenstralen in de medische wetenschap en praktijk in Nederland in de periode 1896-1916. Medrad 2011; 2: 32-35. - Stam HC. Radiotherapie in Nederland Een historisch perspectief. Utrecht: Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge; 1993. Tiggelen René van. Radiology in a trench coat. Military radiology on the western front during the great war. Brussel: Academia Press; 2013. - Vermeij J, Giessen van de PH, Barendsen GW en Kal HB. Honderd jaar röntgenstraling in Nederland. Ontwikkelingen in de radiotherapie, fysica en radiobiologie. ISBN 90-802704-1-5; 1995. - Wertheim Salomonson JKA. De röntgenstralen in de geneeskundige wetenschap. NTvG 1921;65:1112-1119. Hoofdstuk 4 De Limburgse pioniers - Cottenot P. en Laborde S. Radiologie II, Radiotherapie Rayons X-Radium. Editions Medicales. Parijs: Norbert Maloine; 1934. - Gedenkboek R.K. ziekenhuis St. Joseph te Venlo, 1861-1936. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 1 juli 1936. Heerlen: Limburgsch Dagblad; 1936. - Gales BPA, Luijten JJG, Kreukels LHM, Roebroeks FHM. Het burgerlijk armbestuur. Twee eeuwen zorg voor armen, zieken en ouderen te Maastricht. 1796-1996. 2 delen. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; 1997. - Grigg E.R.N. The trail of the invisible light. Springfield: Charles C. Thomas Publishers Limited; 1965. - Hillen Harry en Baur Leo. 135 jaar KNMG in Limburg. Heerlen: KNMG-district Limburg; 2013. - Hillen HFP e.a. red. Van Godshuis naar academisch ziekenhuis. Geschiedenis van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Maastricht: Maastricht Universitair Medisch Centrum +; 2011. - http://medical.siemens.com/siemens/it_IT/rg_marcom_FBAs/files/brochures/about_us/125yearsSiemens Med_eng.pdf. - https://w9.siemens.com/cms/regionalreferat-erlnbg/en/suafm/tge/stth/Pages/default.aspx. - Hustinx Ed. In memoriam Dr. F. De Wever te Heerlen. NTvG 1940:3719-3720. - Linssen GCP red. Thuis in het Godshuis. Bijdragen over de geschiedenis van het R.C. Godshuis ter gelegenheid van het tweehonderd en vijftigjarig bestaan in 1989. Roermond; 1989. - Knecht-van Eekelen A de, Panhuysen JFM en Rosenbusch G, red. Door het menschelijke vleesch heen. 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland, 1995-1995. Rotterdam: Erasmus Publishing Rotterdam; 1995. - Ons Ziekenhuis. Officieel orgaan van de Vereeniging van R.K. Ziekenhuizen 1936;8:255-257. - Philips JFR. Een eeuw armen- en ziekenzorg in Venlo. Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het St. Josephziekenhuis. Venlo: R.K. Ziekenhuis St. Joseph; 1961. - Twaalfhoven ThW. 50 Jaar radiodiagnostiek. In: Dieteren Remigius red. In dienst der zieken; St.Josephziekenhuis te Heerlen 1904-1954. Bussum: Paul Brand; 1954.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above