Page 218

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

Literatuur en bronnen 216 Hoofdstuk A Melancholie; korte geschiedenis van de oncologie Delen van deze tekst werden eerder gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. (Hillen, Het geluk voorbij.) - Cantor D. Cancer. In: Bynum WF, Porter R red. Companion encyclopedia of the history of medicine. London: Routledge; 1993. p. 537-561. - Hillen HFP. Het geluk voorbij. NTvG 2012;156:2211-13. - Porter R. The Greatest benefit to mankind. A medical history of humanity. New York, London: W.W. Norton & Company; 1997. - Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding. Kanker in Nederland tot 2020, trends en prognoses. Amsterdam: KWF Kankerbestrijding; 2011. - Sontag S. Illness as a methaphor. New York: Farrar, Straus & Giroux; 1978. - Wagener DJTh. De geschiedenis van kanker. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008. Hoofdstuk B Wat aan de ontdekking van Röntgen vooraf ging; een korte geschiedkundige verkenning - Achner Heike, Ärzte in der Antike. Mainz: Verlag Philipp von Zabern; 2009. - Ackerknecht E.H. Medicine at the Paris Hospital 1794-1848. Baltimore: The John Hopkins press;1967. - Birch in: Adams G. An essay on electricity, explaining the principles of that useful science; and describing the instruments. 5e druk 1798. http://www.erara.ch/zut/content/pageview/3512013. - Eisenberg Ronald L. Radiology: an illustrated history. Saint-Louis: Mosby-Yearbook Inc.; 1992. - Glasser Otto. Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen. Berlijn Heidelberg New York: Springer-Verlag;1995. - Greenspan Robert E. Medicine. Perspectives in history and art. Alexandria (Virginia,USA): Ponteverde Press: 2006. - Houwaart E.S. Medische Techniek in Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel IV. Redactie Lintzen H.W. e.a. Walburg Pers 2000. - Lang Herman de, Icke Vincent e.a. Canon van de natuurkunde. De Wetenschappelijke Bibliotheek van Natuurwetenschap & Techniek 100. Diemen: Veen Magazines; 2009. - Knecht-van Eekelen A. de, Panhuysen JFM en Rosenbusch G red. Door het menschelijke vleesch heen. 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland, 1895-1995. Rotterdam: Erasmus Publishing; 1995. - Kütterer G. Ach, wenn es doch ein Mittel gäbe, den Menschen durchsichtig zu machen wie eine Qualle. S.l.: Books on Demand GmbH; 2005. - Meggitt Geoff. Taming the Rays; a history of radiation and protection. S.l.: http//www.lulu.com; 2008. - Vermij R. Kleine geschiedenis van de wetenschap. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2006. - Wylick DWAH. Röntgen en Nederland, Röntgens betrekkingen tot Nederland en de opkomst van de röntgenologie hier te lande. Utrecht: Hoeijenbos NV; 1966. Hoofdstuk 1 Maastricht 1896; experimenten met X-stralen en röntgenfoto - Crookes W. Radiant matter: a lecture delivered before the British Association for the Advancement of Science at Sheffield, Friday, August 22, 1879. In het Duits gepubliceerd onder de titel: Strahlende Materie oder Der Vierte Aggregatzustand. Sechster unveränderter Neudruck. Leipzig : Verlag von Joahann Ambrosius Barth; 1920. - Ghys T en Wachelder J. Joseph Hoffmans (1842-1925) natuurkundige en bezielend directeur van de Gemeentelijke HBS. In: Royen van Eric red. Maastricht Kennisstad. 850 jaar onderwijs en wetenschap. Nijmegen: Vantilt; 2011. - Hoffmans HJ. Proefnemingen met Röntgen’sche Stralen in het Laboratorium der Hoogere Burgerschool te Maastricht. Maastricht: Leiter-Nypels; 1896. - Kemerink M, Dierichs DJ, Dierichs J, Huynen HJM, Wildberger JM, Engelshoven JMA van, Kemerink GJ. Characteristics of a first-Generation X-Ray System. Radiology: 2011, 259, 534-539. - Mes, WAA en Jenniskens AH red. Dominicanen. Geschiedenis van kerk en klooster in Maastricht. Maastricht: Stichting Historische Reeks Maastricht; 2006. - Ubachs P en Evers I. Tweeduizend jaar Maastricht: een stadgeschiedenis. Zutphen: Walburg Pers; 2006.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above