Page 210

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

208 MAASTRO in internationaal perspectief De basis voor deze nieuwe therapieën werd mede gelegd door het onderzoeksprogramma op het gebied van beeldvorming met PET/CT dat de bezielende Lambin startte en leidde. Met behulp hiervan was het mogelijk om niet alleen de plaats, maar ook specifieke eigenschappen van de tumor vast te leggen en de behandeling met bestraling daaraan aan te passen. Dit heeft geleid tot vooraanstaande publicaties. Deze nieuwe manier van bestralen, PET-guided radiotherapy genoemd, werd recent verrijkt met de toepassing van nieuwe imaging biomarkers, die eerst in het laboratorium, vervolgens in proefdieren en daarna in patiënten werden getest. Ook werd samen met oncologisch chirurgen een revolutionaire benadering van rectumkanker ontwikkeld; gecombineerde chemo-radiotherapie waarna, bij goede respons, orgaansparende chirurgie. Een tweede bijzonder aspect in de afgelopen periode was de aandacht van MAASTRO clinic voor het ontwikkelen en gebruik van beslissingsondersteunende systemen waardoor de radiotherapie een nieuwe richting op ging. Op basis van behandelingsresultaten van vroegere patiënten werden keuzes gemaakt voor nieuwe patiënten. De hiervoor door MAASTRO ontwikkelde website wordt wereldwijd geraadpleegd (www.predictcancer.org). Een derde ontwikkeling was het opzetten van een prestigieus fundamenteel onderzoeksprogramma naar moleculair biologische factoren die van belang zouden kunnen zijn voor het behandelingsresultaat. De onderzoekslijnen die hieruit voort kwamen zijn internationaal zeer competitief gebleken. Deze drie ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat MAASTRO een belangrijke rol is gaan innemen in de verdere ontwikkeling van de radiotherapie in Europees verband. MAASTRO-medewerkers hebben tijdens Europese congressen toonaangevende presentaties gegeven en zijn beloond met prijzen die binnen de internationale wereld van de radiotherapie en oncologie als zeer prestigieus gelden. Van de vele onderzoeksbevindingen werd ook in de internationale vakliteratuur verslag gedaan. Harry Bartelink 22 2014 Internationale uitstraling. Uitreiking Breur Award from the ‘European Society for Therapeutic Radiology and Oncology’ (ESTRO).


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above