Page 207

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

205 het behandelbeleid dat het beste bij de patiënt past. E-health is een via internet toegankelijk computerprogramma dat de patiënt helpt om op zijn situatie toegesneden keuzes te maken en dat zo kan bijdragen aan het bevorderen van zelfmanagement. Maastro investeert momenteel in de ontwikkeling van een vernieuwd serviceconcept waarin shared decision making en e-health centraal staan. Hierbij wordt onderzocht of software voor serious gaming kan worden ingezet om de informatieoverdracht aan de patiënt te ondersteunen. De ambitie is dit vernieuwde serviceconcept in 2015 voldoende te hebben uitontwikkeld om het in korte tijd in volle omvang te kunnen implementeren. Ontwikkelingen in de organisatie van de zorg Om oncologische zorg te kunnen blijven leveren, moet voldaan worden aan de criteria zoals beschreven in het multidisciplinaire normeringsrapport van SONCOS (Stichting ONcologische Samenwerking). Naast een algemeen deel wordt in dit rapport beschreven welke voorzieningen voor specifi eke tumorsoorten in een ziekenhuis aanwezig moeten zijn. Behalve kwalitatieve eisen worden er ook vaak volumecriteria geformuleerd. De volume- en kwaliteitscriteria hebben geleid tot initiatieven om regionaal te komen tot Comprehensive Cancer Networks (CCN), waarin alle relevante zorgpartijen in netwerkverband samenwerken met als doel integrale, hoogwaardige patiëntenzorg te leveren volgens afgesproken protocollen. Hierbij is er een sterke interactie tussen patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs, opleiding en innovatie. Het MUMC+ neemt op dit moment het voortouw om een CCN Zuidoost-Nederland op te richten. Hierin participeren de ziekenhuizen van Limburg en Zuidoost-Nederland. Ook MAASTRO clinic zal hier in deelnemen. Om tot de oncologische topcentra te gaan behoren is verdergaande samenwerking nodig. Zo zien we op dit moment initiatieven in Nederland, waarbij academische centra landelijke groeiambities hebben en hun oncologische zorg fuseren. Om onze toppositie te behouden is het van groot belang dat het oncologisch centrum Zuidoost-Nederland deze ontwikkeling volgt. De door MAASTRO opgezette website met voorspellingsmodellen voor behandelingsuitkomsten


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above