Page 203

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

a)# b)# I)##CT#Imaging# II)##Fea#t#u#r#e####E#x#t#r#ac4on# Tumor#Intensity# Tumor#Shape# Tumor#Texture# Vast staat wel dat groei naast efficiëntieverhoging voor Maastro clinic van wezenlijk belang is om de tariefdaling als gevolg van bezuinigingen op te vangen en om innovatie en wetenschappelijk onderzoek te kunnen blijven faciliteren. MAASTRO clinic zoekt dan ook naar mogelijkheden om extra groei te realiseren. In dit verband worden ook besprekingen gevoerd om tot vergaande samenwerking te komen met andere radiotherapiecentra. Ontwikkelingen in het vakgebied Geïndividualiseerde behandeling via beslissingsondersteunende ICT In het komende decennium zal de rol van de computer sterk stijgen. In toenemende mate zijn immers meervoudige complexe data beschikbaar over de patiënt, zijn tumor en behandelingsresultaten uit het verleden. Dit zijn data afkomstig van anatomische en moleculaire beeldvorming, moleculair onderzoek van de tumor, eiwitprofielen en genetische kenmerken van de patiënt, functionele data en dergelijke. Iedere tumor is anders en door de behandeling te individualiseren kan de tumor beter bestreden worden. Het baanbrekende onderzoek van MAASTRO op het vlak van multifactoriële voorspellende modellen (www. predictcancer.org) zal leiden tot de inzet van decision support systemen bij het bepalen van de meest geschikte behandeling. Immers met al die beschikbare data en met de informatie over opgetreden bijwerkingen en behandelresultaten uit het verleden kan veel beter worden beoordeeld of de beoogde behandeling ook aan zijn doel beantwoordt. MAASTRO zet dan ook zwaar in op de onderzoekslijn Knowledge Engineering (KE; kennistechnologie). Deze zal de komende jaren verder uitgebouwd worden met als doel voor zoveel mogelijk aandoeningen beslissingsondersteunende software te ontwikkelen en zo geïndividualiseerde radiotherapie mogelijk te maken. Daartoe bouwt KE een ICT-infrastructuur tussen radiotherapiecentra wereldwijd (Amerika, China, Australië, India, Euregio, UK etc.) en wordt het gebruik van machine learning bij die individuele predictiemodellen geëvalueerd. Dose guided en image guided radiotherapie MAASTRO clinic is eveneens voortrekker op het gebied van dose guided en image guided radiotherapie. Door het meten tijdens de behandeling van de in de tumor en in de omgevende gezonde 201 Wavelet# III)###Analysis# Radiomic#Features# Clinical#Data# Gene#expression# Extractie van ‘radiomics data’ uit radiologische beelden: (a) Alle tumoren zijn anders zoals te zien is op deze computertomografi sche beelden (CT) van verschillende longkankerpatiënten (links) en de driedimensionale visualisatie van deze tumoren (rechts). Grote fenotypische verschillen zijn al zichtbaar op deze routine CT beelden zoals verschillen in homogeniteit en vorm. (b) Strategie van data extractie. (I) Ervaren artsen omlijnen de tumor op de diverse CT coupes zodat een 3D structuur gevormd kan worden. (II) de diverse beeldeigenschappen van de tumor worden afzonderlijk gekwantifi ceerd zoals dichtheid, vorm, heterogeniteit en wavelet texture. (III) Bij de analyse worden deze ‘radiomics data’ vergeleken met klinische data en met gegevens over genexpressie.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above