Page 199

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

197 gebruik maken van moleculaire dragers. Antistoffen, specifieke eiwitten, maar ook anaerobe bacteriën zullen gebruikt worden als drager van ioniserende straling uitzendende stoffen (radionucliden), die uitsluitend in de tumorcellen terecht komen. De moleculaire brachytherapie, die gebruikt maakt van de moleculaire biologie van de tumorcellen, is daarvoor in ontwikkeling. In plaats van grote complexe apparaten, zoals lineaire versnellers en cyclotrons, komen er in de toekomst mogelijk kleine bestralingsmoleculen in de radiotherapie. De plaats van de radiotherapie In het paradigma van de individuele moleculairbiologisch bepaalde kankerbehandeling blijft de radiotherapie, naast de chirurgie, de meest effectieve behandeling van de primaire tumor. Omdat radiotherapie steeds preciezer en doelgerichter kan plaatsvinden, denken velen dat radiotherapie de chirurgie overbodig kan maken. Bij de behandeling van rectumkanker, hoofd-halstumoren en prostaatcarcinoom, waarbij vaak mutilerende operaties nodig zijn, is dat nu al het geval. Daarvoor is het van belang om de gevoeligheid van de tumor voor radiotherapie en het effect van de toegediende dosis te kunnen bepalen, precies zoals het resistentiespectrum van bacteriën gebruikt wordt voor de optimale keuze van antibiotica bij infecties. Directe bepaling van DNA-schade door bestraling bij individuele tumoren is nu nog niet voorhanden maar wel in onderzoek. Bij een aantal tumoren kan de effectiviteit van de bestraling worden verbeterd door de gelijktijdige toediening van cytostatica. In MAASTRO is hierover baanbrekend onderzoek verricht bij de behandeling van longtumoren. Bij een aantal veel voorkomende tumoren is de volgorde van de behandeling met chemotherapie, radiotherapie en chirurgie van belang, zowel voor de effectiviteit van de behandeling als voor de beperking van de bijwerkingen. Uit dit alles is duidelijk dat de plaats van de radiotherapie in het scala van behandelingen bijna per tumor besproken en bepaald moet worden. De toekomst van de radiotherapie ligt niet langer in instituten voor radiotherapie, maar in integrale kankercentra waarin de grenzen van de disciplines overschreden worden. Integraal Kankercentrum Maastricht Individualisering van de therapie kan alleen bij een integratie van de betrokken klinische disciplines, bij integratie met een up to date moleculair-biologisch laboratorium en binnen een organisatie waarin de informatie, de begeleiding en de behandeling van patiënten perfect op elkaar zijn afgestemd. De organisatie en het management van de integrale kankerbehandeling zijn daarom minstens even belangrijk als de technische hoogstandjes. De toekomst van de radiotherapie ligt daarom in de samenwerking met het IKM (Integraal Kankercentrum Maastricht), ofwel, vertaald in het Engels, het CCCM (Comprehensive Cancer Center Maastricht). Daarin werken oncologen samen, van wie sommigen radio-oncoloog zijn, anderen medisch oncoloog, chirurgisch oncoloog of moleculair oncoloog. Zij werken samen met fysici, radiobiologen, moleculair biologen, oncologisch verpleegkundigen en management aan een gezamenlijk paradigma: de genezing van patiënten met kanker door individuele behandeling op basis van moleculaire diagnostiek en therapie, zonder bijwerkingen en met behoud van kwaliteit van leven.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above