Page 198

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

196 nu als volgt. Het wordt mogelijk om het complete beeld van genetische afwijkingen per individuele tumor te bepalen. Deze gegevens leveren voldoende informatie over de biologie van de afzonderlijk tumoren en over de kans op uitzaaien, om daarop een individueel behandelplan te baseren. Lokale behandeling zal dan volstaan bij tumoren, waarvan de moleculaire biologie een lage kans op metastasering laat zien en gecombineerde systeembehandeling zal worden toegepast bij tumoren met een hoge kans daarop. De moleculair-genetische informatie zal daarbij niet alleen gebruikt worden als voorspeller van het klinische beloop, maar evenzeer als voorspeller van de gevoeligheid voor de verschillende vormen van radiotherapie en chemotherapie. De toekomst van de kankerbehandeling, ook van de radiotherapie, ligt dus op het gebied van geïndividualiseerde behandeling op basis van moleculaire diagnostiek. Geïndividualiseerde behandeling op basis van moleculaire diagnostiek. (Molecular Oncology 2010;4:6 461-481) Doelgerichte therapie Moleculaire biologie is niet de enige reden om te veronderstellen dat de huidige radiotherapie nog fundamenteel zal veranderen. De uitdaging voor de toekomst van de oncologie is alleen die behandelingen te bieden die van voordeel zijn voor individuele patiënten, zonder beschadiging van het gezonde weefsel en zonder onnodige risico’s voor de gezondheid. In de radiotherapie wordt steeds meer gezocht naar technische verbeteringen waardoor bestraling zo secuur mogelijk gericht is op de tumor. MAASTRO is daarin een voorloper. Combinatie van radiotherapie en MRI-, CT- en PETbeeldvorming maakt dat al beter mogelijk. De Protontherapie, die in Nederland wordt ingevoerd, is de volgende stap in de verdergaande precisie van de bestraling. Uiteindelijk zal bestraling die met precisie alleen op de tumorcellen wordt gericht,


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above