Page 192

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

190 E-learning E-learning verwijst naar het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om het leren te verbeteren en onafhankelijk te maken van plaats en tijd. De toegankelijkheid van kennis wordt op die manier vergroot. Bij radiotherapie maakt e-learning het mogelijk een breder publiek van specialisten, medische professionals, studenten en patiënten over de hele wereld te bereiken. Het heeft het potentieel om het leren te vergemakkelijken met behulp van interactieve functies, zoals multimedia-elementen, animaties, simulaties, virtuele patiënten of hoge resolutiebeelden. E-Learning kan ook een veilige omgeving bieden om te oefenen, voordat men daadwerkelijk start met de behandeling van echte patiënten. Ten slotte kan men door e-learning tijd en kosten besparen omdat minder leertijd aan de dure radiotherapie apparatuur besteed hoeft te worden. Bovendien hoeven er vaak geen reiskosten gemaakt te worden ten behoeve van opleidingen elders. Sinds 2010 heeft MAASTRO school een skillslab dat video’s gebruikt als middel om de vaardigheden van techneuten te verbeteren. In 2012 heeft de raad van bestuur van MAASTRO clinic besloten om e-learning deel te maken van de strategie van MAASTRO . Bijgevolg werd de e-Learning Unit opgezet. Deze Unit is gericht op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve e-learning benaderingen in radiotherapie, het helpen om kennis, praktijk en expertise in radiotherapie te verspreiden en het bevorderen van de reputatie en de internationale erkenning van MAASTRO clinic wereldwijd. Op dit moment zijn verschillende e-learningprojecten in ontwikkeling. De uitdaging is om kosteneffectieve en duurzame trainingsoplossingen te ontwerpen. Illustratieve voorbeelden van deze projecten zijn het skills-e-lab voor radiotherapeutisch laboranten en een e-learningomgeving voor radiotherapeuten. Andere e-learningprojecten bestaan uit e-seminars voor wetenschappers en e-cursussen voor medewerkers. Het doel van het skills-e-lab voor radiotherapeutisch laboranten is het verminderen van de tijd die zij op locatie (in het MAASTRO clinic-gebouw) aan opleiding besteden. De primaire focus is de workflow in de radiotherapie. Het bevat videodemonstraties, leeractiviteiten, zelftoetsen en een eindevaluatie. Laboranten kunnen zo trainen in hun eigen tempo en tijd, voordat ze de hands-on opleiding volgen. De figuur hiernaast toont een interactieve leeractiviteit van het skills-e-lab. Het doel van deze activiteit is de belangrijkste knoppen en functionaliteiten van de bediening van de lineaire versneller uit te uitleggen. Het doel van de e-learningomgeving voor radiotherapeuten is het onderwijs van artsen in opleiding te vergemakkelijken. Het omvat online lezingen en virtuele patiënten. Het doel van virtuele patiënten is behandelvaardigheden te trainen en het stimuleren van (zelf-) reflectie en samenwerking in de klinische praktijk. De verwachting is dat voor de ontwikkeling van meer geavanceerde e-learningoplossingen nieuwe technologieën zullen worden ontwikkeld. Deze kan onder meer serious games voor psycho-educatie, of augmented reality bevatten om artsen aanvullende multimediale informatie over een behandeling te verschaffen. Op de langetermijn is de ambitie om een master voor radiotherapie te ontwikkelen. Deze zal e-learningcursussen, stages in de kliniek, en online samenwerking tussen medische professionals combineren.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above