Page 190

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

188 Opleiding tot klinisch fysicus In Nederland zijn momenteel ongeveer negentig fysici in opleiding tot klinisch fysicus. Eenderde daarvan wordt opgeleid tot klinisch fysicus radiotherapie. MAASTRO clinic heeft twee opleidingsplaatsen voor een klinisch fysicus radiotherapie (klifio: klinisch fysicus in opleiding), en verzorgt deze opleiding al sinds begin jaren tachtig. Er is een uitgebreid curriculum van vier jaar, waarin zowel algemene competenties, medisch-fysische als specifieke radiotherapeutische onderwerpen aan bod komen. De opleiding is vormgegeven als een combinatie van cursorisch onderwijs en training-on-the-job. Een half jaar van de opleiding wordt ingevuld door ons zusterinstituut binnen het opleidingscluster, het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE). Dit geeft de klifio de gelegenheid om ook de werksituatie in een niet-academische setting te leren kennen. Een deel van het cursorisch onderwijs wordt gevolgd samen met de aios en de klifio’s uit het CZE. Van belang is hier ook dat de klifio’s en de aios een deel van het onderwijs zelf verzorgen en zo getraind worden in het effectief overbrengen van informatie. Verder is er via de beroepsvereniging NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica) en de ESTRO (European SocieTy for Radiotherapy & Oncology) een uitgebreid aanbod van cursorisch onderwijs. Vanuit de stichting OKF (Opleiding Klinisch Fysicus) wordt actief gewerkt aan het verder professionaliseren van de opleidingen. Door visitaties wordt erop toegezien dat de klifio’s in een omgeving opgeleid worden waar voldoende klinischfysische expertise en faciliteiten, zoals toegang tot literatuur, zijn. Ook is het van belang dat er een veilige opleidingsomgeving is en dat de kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt. De kwaliteit wordt gemeten met behulp van instrumenten die ook bij de aios-opleiding ingezet worden. Deze zijn na enige aanpassing ook voor klifio’s te gebruiken, zoals de KKB/KPB (Korte Klinische Beoordeling/Korte Praktijk Beoordeling). Alle klinisch fysische stafleden zijn supervisor van klifio’s en volgen daarom ook een teach-the-teacher cursus. Waar de opleiding tot klinisch fysicus in het verleden een vrij technische aangelegenheid was, wordt nu veel meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van competenties, zoals communicatie, bedoeld om de klinische fysicus na de opleiding ook als volwaardig gesprekspartner in een ziekenhuis te kunnen inzetten. Indien nodig zijn er cursussen specifiek voor klifio’s voorhanden om deze competenties te ontwikkelen. Opleiding tot laborant Al eind jaren veertig van de vorige eeuw werden laboranten binnen de radiotherapie in service opgeleid. Door de met de jaren sterk toegenomen toepassing van straling bij de behandeling van patiënten, groeide de behoefte aan gekwalificeerd personeel voor de bediening van de daarbij gebruikte geavanceerde apparatuur. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd die in service laborantenopleiding geleidelijk vervangen voor een volwaardige HBO-opleiding, de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT). Daarin waren twee varianten, de voltijdse MBRT-opleiding en de duale opleiding. MAASTRO toonde jarenlang een voorkeur voor de breed opgeleide laboranten van de voltijdse opleiding. Toen echter het openen van de dependance in Venlo in zicht kwam, is MAASTRO ook in service en duaal gaan opleiden. De erkenning om op te leiden werd, dankzij de mooie skillslabfaciliteiten, 188


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above