Page 189

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

bij het begin van de opleiding een persoonlijk opleidingsplan opgesteld, waarin de structuur van de opleiding gedetailleerd beschreven wordt. Deze is opgebouwd uit diverse thematische stages binnen de radiotherapie, zoals hoofdhalsoncologie of urologische oncologie; ook de externe stages, die in andere opleidingsinstellingen gevolgd worden, liggen vast. De totale opleidingsduur is vijf jaar op basis van een volle werkweek. Elke stage duurt een half jaar en een MAASTRO -aios volgt een jaar van de opleiding op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, waar op dit moment (2014) dr. K. De Jaeger opleider is. De opleiding voorziet ook in een klinische stage van zes maanden, die meestal ingevuld wordt op een afdeling Interne Geneeskunde, evenals een stage Beeldvorming van drie maanden op een afdeling Radiologie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gedurende de opleiding zes maanden te besteden aan wetenschappelijk onderzoek of aan een specifiek aandachtsgebied, de zogenoemde vrije stage. Er is echter ook op andere manieren ruimte voor wetenschappelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door de opleiding te onderbreken voor een promotietraject (PhD). Er is in het kader van de opleiding veel aandacht voor onderwijs, cursussen en congressen. Een aantal cursussen is verplicht gesteld door Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) en MAASTRO clinic biedt daarnaast de mogelijkheid tot het volgen van extra, door de organisatie zelf aanbevolen cursussen. Beoordelings- en feedbackinstrumenten worden gebruikt om de vorderingen van de aios zichtbaar te maken en ook heeft de aios regelmatig voortgangsgesprekken met de opleiders. Niet alleen de aios, maar ook de kwaliteit van de opleiding en Aantal promoties vanaf 2000 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2003 2004 2002 2011 2012 2010 2009 2007 2008 2006 2005 Aantal promoties van MAASTRO medewerkers. 2014 2013 van de opleiders worden stelselmatig beoordeeld. Ook aan hen worden de nodige eisen gesteld. Docentprofessionalisering is dan ook noodzakelijk en de Basic Clinical Teaching cursus is daarbij een belangrijke instrument. Door middel van visitaties door beroepsgenoten, gecoördineerd en begeleid door de RGS (Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen), wordt de opleiding regelmatig gecontroleerd, meestal één keer per vijf jaar. De meeste stafleden en ook aios spelen een rol in de opleiding van studenten van de Maastrichtse universiteit. In bijna alle jaren van hun studie kunnen studenten in aanraking komen met oncologie en radiotherapie. Aan het eind van de opleiding kiezen sommigen voor een klinische of onderzoeksstage radiotherapie. Deze stage biedt de student de mogelijkheid zich te verdiepen in een vakgebied waar hij of zij affiniteit mee heeft. Meerdere studenten hebben daarna gekozen voor een definitieve carrière in de radiotherapie. Alhoewel de officiële benaming van de medisch specialist na zijn opleiding radiotherapeut is, laten radiotherapeuten zich bij voorkeur radiotherapeut-oncoloog noemen, omdat dit beter de inhoud van het beroep weergeeft.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above