Page 188

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

Angela van Baardwijk Adriana Berlanga Wilma Bos-Peters Jos Jager Philippe Lambin Colette Meevissen-Dijcks Lars Murrer 19 MAASTRO school 1983 Dr.A.H. Keijser eerste opleider radiotherapie. 1987 Dr. J.A.M de Jong opleider. 2000 Dr. J. Jager opleider a.i. 2001 Prof. dr. Ph. Lambin opleider. 2013 Dr. A. van Baardwijk opleider. 186 Opleiding tot radiotherapeut-oncoloog Het RTIL (Radiotherapeutisch Instituut Limburg) in Heerlen startte in 1982 een opleiding tot radiotherapeut. De eerste arts-assistent die in dienst trad om tot radiotherapeut opgeleid te worden was Luc Moonen, later werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoekhuis (AvL) in Amsterdam. Hij werd aangesteld en opgeleid door dr. A.H. Keijser; deze was in 1982 aan de Universiteit Maastricht - toen nog Rijksuniversiteit Limburg - benoemd als eerste hoogleraar radiotherapie. Na professor Keijser, die van 1982 -1987 opleider was, namen dr. J.A.M. de Jong (1987 -2000) en prof. Ph. Lambin (2001 - 2013) de opleiding voor hun rekening. Dr. Jager was van 1987-2013 plaatsvervangend opleider en functioneerde als opleider tussen 2000 en 2001 in verband met het voortijdige vertrek als opleider van De Jong. Vanaf oktober 2013 is dr. A. van Baardwijk opleider. In de loop der jaren is het aantal opleidingsplaatsen radiotherapie geleidelijk gegroeid tot het huidige aantal van tien. De opleiding tot radiotherapeut-oncoloog is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Het gaat niet meer alleen om het verwerven van specifieke kennis of vakinhoudelijke competenties. Ook het ontwikkelen van meer algemene vaardigheden en competenties zijn van groot belang. Zo wordt de aios (arts in opleiding voor specialist) tegenwoordig ook getraind in communicatie met de patiënt en in overleg met andere bij de behandeling betrokken deskundigen. Ook zal de aios tijdens de opleiding moeten tonen zich bewust te zijn van maatschappelijke ontwikkelingen die voor de beroepsuitoefening relevant zijn. De Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft al die eisen vastgelegd in een landelijk document, het Opleidingsplan AIOS Radiotherapie, dat door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) wettelijk bekrachtigd is. Dit landelijke document is vertaald naar een lokaal opleidingsplan voor MAASTRO clinic. Ook de afdeling radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE), waar MAASTRO clinic voor wat betreft de opleiding mee samenwerkt, heeft een eigen opleidingsplan. Voor iedere aios wordt  MAASTRO proefschriften.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above