Page 186

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

Individueel Opleidingsplan van van Catharina-ziekenhuis Eindhoven ) LOKAAL OPLEIDINGSPLAN jaar 1 jaar 2 j aar 3 jaar 4 jaar 5 AIOS Radiotherapie MAASTRO clinic (clusteropleiding met Toetsingsmoment 9 mnd 12 mnd 6m nd 12 mnd 6mnd 12 mnd 6m nd 12 mnd 6mnd 12 mnd 3 m nd Min . 10x per j aar** Min. 10x per KPB (korte praktijk be oordeling) Ingevuld door supervisor Competentie kaart Ingevuld door AIOS en supervisor Certificaat Klinische Stage (Interne Geneeskunde) jaar** x x x x x x Mi n. 10x p e r jaar** x x x x Ce rtif i caat Stage Bee ldvorming x Voortgangsge sprek door opleider i .s.m. cluster. Bekwaamhei dsniveau wordt bepaald. Min . 10x per jaar** Mi n. 10x p e r jaar** x x X x x x x x x x x x x x x 360 graden beoordeling door supervisor en opleider x x x x x CAT(critical appraisal of a topic) op centrale patientenbe spreking x x x x x x x x x x Landelijk Cursorisch Onderwijs ESTRO Portfolio door opleider Toetsing Wetenschap Geschiktheidsbeoordeling (AB formulier) door clusterhoofd met opleide r Module en toets Module en toe ts Module en toets Module en toets Continu bijwone n internationaal congres en mi nimaal 1 voordracht, poster of publicatie x x x X Eindbeoordeling (C-formulier) door ople ider x Versie 22 februari 2013 Opleiders MAASTRO clinic:Jager 6 m n d : dr. A. van Baardwijk/dr. J. Jager MUMC+ / OORZON Radiotherapie clinic (clusteropleiding met Eindhoven ziekenhuis Catharina- Versie 1 mei 2013 Update 01 oktober 2013 Opleider: Dr. A. van Baardwijk Vervangend opleider: Dr. J. Jager met Catharina MAASTRO clinic met iekenhuis indhoven )


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above