Page 182

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

180 Predicted transit PDI Transit gamma function Measured transit PDI Voorbeeld van DGRT van een hoofdhalstumor. Aan de linker kant de geplande theoretische dosis, in het midden de gemeten dosis en rechts het verschil tussen beide. Dit proces wordt automatisch bij alle patiënten van MAASTRO uitgevoerd; meer dan 230 patiënten worden behandeld per dag. De tweede pijler van MAASTRO physics is het doen van onderzoek naar nieuwe methoden van beeldvorming. Het gaat daarbij om afbeeldingstechnieken die precies laten zien waar de kanker zich bevindt, maar die ook in beeld brengen hoe agressief de kanker is en of er in de kanker zich meer of minder agressieve delen bevinden. Het gaat daarbij vooral om onderzoek met PET/CT-scanners, CTbeeldvorming met duale energie en beeldvorming bij kleine dieren. Dit PET/CT-onderzoek heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. PET (Positron Emissie Tomografie) biedt de mogelijkheid biologische informatie van een tumor in beeld te brengen. Met name dr. de Ruysscher heeft er toe bijgedragen deze onderzoekslijn ook klinisch tot ontwikkeling te brengen. Door gebruik te maken van verschillende moleculen (tracers, een soort contrastmiddelen) kunnen verschillende tumoreigenschappen in beeld gebracht worden, zoals de metabole activiteit (fluoro-deoxyglucose, FDG), zuurstofgebrek of hypoxie (F-MISO, FAZA, HX4) en versnelde celdeling (FLT). Figuur hieronder laat een voorbeeld zien van een FDG-PET/ CT-scan en een hypoxie HX4-PET/CT-scan van een patiënt D. de Ruysscher Dr. Dirk de Ruysscher heeft zijn opleiding tot radiotherapeut-oncoloog in 1991 afgerond in het Universitair ziekenhuis Leuven waarna hij enkele jaren in België werkte als radiotherapeut-oncoloog en als universitair hoofddocent aan Universiteit van Antwerpen. In 2001 wist prof. Philippe Lambin hem te interesseren voor het werk en wetenschappelijk onderzoek bij MAASTRO. De Ruysscher maakte dat jaar nog de overstap naar Maastricht en werd de drijvende kracht achter de succesvolle onderzoekslijn naar longkanker: PET-based Radiotherapy. Hij was een veel gevraagd spreker op congressen en symposia wereldwijd en hij publiceerde actief. Naast zijn wetenschappelijk onderzoek was hij mede initiator en oprichter van de BioBank waarvoor hij de MAASTRO Award 2003 in ontvangst mocht nemen. Hij coördineerde veel klinische trials en was nauw betrokken bij het opzetten van het Data Center MAASTRO. In december 2008 werd hij benoemd tot hoogleraar radiotherapie, in het bijzonder de respiratoire oncologie, aan de Universiteit van Maastricht. Op 1 juli 2012 verruilde hij Maastricht voor het Universitair ziekenhuis Leuven / KU Leuven waar hij als radiotherapeut-oncoloog en buitengewoon hoogleraar zijn loopbaan voortzet. Voorbeeld van een FDG-PET/CT-scan en een hypoxie PET/CT-scan van een longkankerpatiënt voor behandeling. Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de tumor metabool zeer actief is (FDG-scan), maar ook zuurstofarm (hypoxie-scan) en dus betrekkelijk ongevoelig voor straling. In de toekomst komt deze patiënt mogelijk in aanmerking voor aanvullende behandeling met geneesmiddelen (bijvoorbeeld chloroquine) die de tumor stralingsgevoeliger maken. Of dit zinvol is, wordt momenteel in trialverband onderzocht. 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 10 8 6 4 2 0 -20 -10 0 10 20 x (cm) y (cm) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 10 8 6 4 2 0 -20 -10 0 10 20 x (cm) y (cm) 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 10 8 6 4 2 0 -20 -10 0 10 20 x (cm) y (cm)


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above