Page 179

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

177 In deze figuur toont de linker afbeelding hypoxische cellen (groen) die resistent zijn voor therapie en een toekomstige bron vormen voor metastasen. De rechter foto toont een hypoxische cel die niet therapieresistent is. In MAASTRO Lab zijn medicijnen ontwikkeld die resistente hypoxische cellen kunnen omzetten in niet-resistente hypoxische cellen. De meeste kankers hebben zo’n zuurstofgebrek, maar naarmate dat gebrek ernstiger is zijn de kankercellen ook ongevoeliger voor behandeling. Om genezing te bewerkstelligen moet er dan intensiever behandeld of extra zuurstof toegediend worden. Hij probeerde met zijn groep te ontrafelen waarom hypoxische kankercellen ongevoeliger zijn voor behandeling en strategieën te ontwikkelen om dit ongedaan te maken. Wouters startte vele nieuwe studies, ondersteund door subsidies van de NWO, KWF en de Europese Unie, en dit leidde tot een snelle expansie van het lab. Het hypoxiewerk van Wouters en anderen bracht twee nieuwe, door hypoxie geactiveerde signaalroutes aan het licht, die genexpressie in de cel beïnvloeden via regulering van mRNA-translatie. Identificatie van deze signaalroutes leverde nieuwe therapeutische doelen op, die tot op vandaag verder in de kliniek worden onderzocht. Dit onderzoeksproject werd ook gebruikt om enkele toekomstige onderzoeksleiders op te leiden, zoals dr. Kasper Rouschop en dr. Marianne Koritzinsky. Het succes van het lab als geheel werd erkend door de benoeming in 2007 van Brad Wouters tot hoogleraar in de moleculaire radiobiologie aan de universiteit van Maastricht en tijdens de internationale visitatie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) in 2012. In 2008 besloot Wouters om samen met Koritzinsky terug te gaan naar Canada (Toronto), waar hij werd benoemd tot hoogleraar en directeur van het ‘tumor micro-omgeving programma’ van het Princess Margaret Cancer Centre. Hij is echter nog altijd met een deeltijdaanstelling aan MAASTRO verbonden; beide laboratoria werken nauw samen en uitwisseling van wetenschappelijk personeel wordt sterk gestimuleerd. In 2010 volgde Marc Vooijs Brad Wouters op als hoofd van MAASTRO laboratorium. Vooijs is tevens bijzonder hoogleraar binnen de afdeling Radiotherapie, met als leeropdracht ‘signalering in de tumor microomgeving’. Hij bestudeert bepaalde eiwitten op het kankerceloppervlak die zorgen voor de communicatie tussen de cellen, de Notch-eiwitsignaalroute. In kankers is er vaak iets mis met die celcommunicatie en het beïnvloeden van de Notch-eiwitten kan de kankergroei beïnvloeden. Bovendien blijken deze eiwitten een rol te spelen bij de ontwikkeling van stamcellen; er zijn aanwijzingen dat kankercellen met eigenschappen van stamcellen het meest agressief en therapieresistent zijn. Voor dit onderzoek heeft hij een prestigieuze Europese subsidie (ERC consolidator grant) gekregen.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above