Page 171

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

169 worden. Bij bijvoorbeeld endeldarmkanker heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de volgorde van de behandeling. In de tachtiger en negentiger jaren werd er na de operatie bestraald, alleen indien er een verhoogd risico was op een lokale terugkeer van de kanker (recidief ). Door invoering van een nieuwe operatietechniek door de chirurg Bill Heald (Basingstoke District Hospital, UK), de zogenaamde totale mesorectale excisie (TME), daalde het aantal lokale recidieven dramatisch, van rond de 25-30% naar 10-15%. Een grote Nederlandse studie, waarvan de resultaten in 2001 in het New England Journal of Medicine werden gepubliceerd, toonde aan dat een korte pre-operatieve bestralingsserie gevolgd door een TME, de kans op een lokaal recidief nog eens halveerde. Vanaf dat moment werd deze gecombineerde aanpak bij een relatief vroeg stadium van endeldarmkanker de standaard behandeling in een groot deel van de regio. Veiligheid en meldingen in radiotherapie: PRISMA-RT Mede onder coördinatorschap van MAASTRO c l ini c is in 2008 onder de naam PRISMA-RT een vereniging gestart die met behulp van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een landelijke database in gebruik heeft genomen. Hierin worden de meldingsgegevens van 17 verenigingsleden (radiotherapieinstellingen) verzameld en geanalyseerd. Dit biedt een unieke mogelijkheid tot grootschalige verbeteracties. In 2009 heeft de implementatie van de centrale database bij de instellingen plaatsgevonden. Bron: http://www.prisma-rt.nl. Effect van gecombineerde chemotherapie en bestraling op een endeldarmtumor. Het MRI-beeld A en het beeld bij endoscopie B zijn van voor de behandeling. Acht weken na de behandeling is de tumor geheel verdwenen C en D.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above