Page 169

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

167 Dose Guided Radioterapy (DGRT) Eén van de zwakste schakels in de keten is nog steeds dat de dosis berekend wordt op grond van een momentopname, namelijk die van de CT-scan. We weten echter dat de vorm van de patiënt of tumor soms verandert tijdens de bestraling. Hierdoor is het initieel gemaakte bestralingsplan dan niet meer honderd procent optimaal. MAASTRO clinic heeft daarom sinds begin jaren 2000 Dose Guided Radiotherapy ( DGRT) als een belangrijke onderzoekslijn. In dit onderzoek zijn technieken ontwikkeld om de werkelijk afgegeven dosis tijdens de bestraling te meten. In eerste instantie werd dit vooral gebruikt als quality assurance, een extra controle of onze bestralingstoestellen de dosis geven die we denken dat ze geven. De laatste jaren richt het onderzoek zich echter steeds meer op de vraag: ‘moet het bestralingsplan tijdens de bestralingsserie aangepast worden?’ Hiertoe is geavanceerde software ontwikkeld, met behulp waarvan sinds kort in principe bij alle patiënten 3-D dosismetingen gedaan kunnen worden. Momenteel worden vooral gegevens verzameld die moeten uitwijzen hoe goed in de dagelijkse praktijk de afgegeven stralendosis overeenkomt met de berekende dosis. Bij afwijkingen wordt per individuele patiënt bekeken of het plan aangepast moet worden. In de toekomst zullen er beslisregels opgesteld worden, zodat meteen duidelijk is bij welke afwijking er welke actie ondernomen moet worden. Moderne brachytherapie Aan het begin van de jaren 2000 werd brachytherapie in MAASTRO clinic vooral toegepast bij gynaecologische tumoren, zoals baarmoederhalskanker. Daarbij wordt via de vagina een applicator ingebracht, die het mogelijk maakt zowel in de zijhoornen van de vaginatop en als ook bij de baarmoederhals een dosis af te geven. In de beginjaren werden ten opzichte van de oorsprong van de applicator (dat wil zeggen ter plaatse van de baarmoedermond) standaardpunten gedefinieerd om een stralendosis op af te geven en om de dosis in de endeldarm te schatten. In de laatste jaren is in het kader van de EMBRACEstudie de gynaecologische brachytherapie in MAASTRO clinic op een wezenlijk hoger niveau gebracht. Na het inbrengen van de applicatoren wordt een MRI-scan gemaakt, waarop, net als bij de uitwendige bestraling, het te bestralen gebied nauwkeurig ingetekend wordt. Vervolgens wordt er op basis van deze intekening een individueel bestralingsplan gemaakt, waarbij de tumordosis zo hoog mogelijk is en de gezonde weefsels zo goed mogelijk gespaard worden. Het verschil tussen de berekende dosis (linker plaatje) en de gemeten dosis, weergegeven in gammawaarden (rechter plaatje), bij een patiënt die op de linker borst bestraald is. Groene gebieden geven aan dat de gemeten en berekende dosis goed overeenkomen; blauwe gebieden geven aan dat de gemeten dosis lager is dan de berekende dosis; rode gebieden dat de gemeten dosis hoger is dan de berekende dosis.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above